Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Badanie reologii gęstych i bardzo gęstych emulsji typu olej-woda

Katarzyna Podkościelna

Abstract

The main goal of this work was determination of rheological properties of concentrated and highly concentrated emulsions.. The work consists of two parts. The first one contains current theoretical scope of knowledge about emulsions. Above all, there is presented approach to modeling of flow curves for concentrated and highly concentrated emulsions. Also an effect of ultrasonic treatment on the formation of concentrated and highly concentrated emulsions is considered. The second part of the work is devoted to presentation of method of experimental investigations and analysis of the obtained results. Emulsions containing the following oil concentrations: 1%, 50%, 63%, 66%, 68%, 70%., dispersed in water have been created: For emulsification a combination of ultrasonic and magnetic stirring has been applied. This part also includes a detailed description of the activities carried out for this purpose. The flow curves were determined using a rotational rheometer with two coaxial cylinders. In order to fully visualize the rheological properties of the resulting emulsions, an apparent viscosity and reduced viscosity dependence of shear stress on shear rate were also determined. After analyzing the results one can get more information on how the increase the amount of oil in the emulsion affects its rheological properties. It can also be seen that concentrated and highly concentrated emulsions are pseudoplastic fluids.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Katarzyna Podkościelna (WIChiP) Katarzyna Podkościelna Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Tytuł w języku polskim
Badanie reologii gęstych i bardzo gęstych emulsji typu olej-woda
Promotor
Magdalena Jasińska (WIChiP/ZIDRCh) Magdalena Jasińska Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych (WIChiP/ZIDRCh)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka prowadząca
Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych (WIChiP/ZIDRCh)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
28-05-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
40
Identyfikator wewnętrzny
DICHP-2905
Recenzenci
Katarzyna Dąbkowska (WIChiP/ZBIB) Katarzyna Dąbkowska Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej (WIChiP/ZBIB)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP) Magdalena Jasińska (WIChiP/ZIDRCh) Magdalena Jasińska Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych (WIChiP/ZIDRCh)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
reologia, gęste emulsje, bardzo gęste emulsje, lepkość emulsji
Słowa kluczowe w języku angielskim
rheology, concentrated emulsions, highly concentrated emulsions, viscosity of emulsions
Streszczenie w języku polskim
Głównym celem niniejszej pracy było zbadanie właściwości reologicznych gęstych i bardzo gęstych emulsji typu olej-woda. Praca składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej z nich, części teoretycznej, przedstawiono aktualny zakres wiedzy o emulsjach. Przede wszystkim nacisk postawiono na sposoby modelowania krzywych płynięcia dla gęstych i bardzo gęstych emulsji. Uwzględniony również został wpływ mieszania mieszadłem ultradźwiękowym na tworzenie gęstych i bardzo gęstych emulsji. W drugiej części, dotyczącej badań eksperymentalnych, przedstawiono wyniki badań oraz analizę uzyskanych wyników. Wytworzono emulsje o następującej zawartości fazy rozproszonej, czyli oleju, w wodzie : 1%, 50%, 63%, 66%, 68%, 70%. Przedstawiono szczegółowy opis stosowanej procedury, w której użyto mieszadeł ultradźwiękowego i magnetycznego. Następnie wyznaczono eksperymentalnie krzywe płynięcia, używając reometru rotacyjnego pracującego w układzie dwóch współosiowych walców. Aby w pełni zobrazować właściwości reologiczne powstałych emulsji wyznaczono również zależności lepkości pozornej oraz lepkości zredukowanej od szybkości ścinania. Analiza wyników wskazuje na wzrost lepkości wraz ze wzrostem ułamka objętości fazy rozproszonej w emulsji. Wykazano, że dla ułamka objętości fazy rozproszonej poniżej 1% emulsje mają charakter płynów dylatacyjnych, zagęszczanych ścinaniem. Pokazano również, że w badanym przypadku gęste i bardzo gęste emulsje (ułamek objętości powyżej 0,6) stają się płynami pseudo-plastycznymi, czyli rozrzedzanymi ścinaniem.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Badanie_reologii_gestych_i_bardzo_gestych_emulsji.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 17963

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT904852fc9bda4654a390f279be9e1973/
URN
urn:pw-repo:WUT904852fc9bda4654a390f279be9e1973

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony