Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of wind comfort using oil visualization method

Martyna Julia Jeczeń

Abstract

The aim of this work was to prepare and carry out visualization tests using the oil method, while investigating wind comfort. Wind comfort assessment was based on the analysis of aerodynamic phenomena at the ground level (transitive). The scale was adapted according to the location of the building, which is to be placed in the center of Warsaw. It will be called City Tower. On the place where the building is to be constructed, the center of the circle was also set and the 1: 1000 scales were selected. Some models of buildings were made in a given area from modelling foam, and the rest (with more complex geometry) were printed in 3D printing technology. Models of building objects were glued with silicone to a black glass dial. The oil base was pre-applied, followed by oil mixed with titanium white, and four visualizations were carried out separately in the wind tunnel. The two most important air flow directions were chosen and the mock-up in the tunnel was set in a specific way. The first location was at the inflow from the west, and the second from the south-west. In the first stage visualizations without a building in both directions were carried out, and then the previously mentioned building was added and the tests were repeated in two directions. The rest of the work is an attempt to analyse and interpret the results obtained from the visualization tests (images). The comparative study showed how the implementation of those buildings impacts the ground level.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Martyna Julia Jeczeń (FPAE) Martyna Julia Jeczeń,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Badanie komfortu wiatrowego metodą olejową
Supervisor
Konrad Gumowski (FPAE/IAAM) Konrad Gumowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Projektowanie Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-03-2019
Issue date (year)
2019
Pages
43
Internal identifier
MEL; PD-5087
Reviewers
Konrad Gumowski (FPAE/IAAM) Konrad Gumowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Sławomir Kubacki (FPAE/IAAM) Sławomir Kubacki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
#wizualizacja #olejowa #komfort #wiatrowy #makieta #budownictwo
Keywords in English
#visualization #oil #wind #comfort #architecture
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było przygotowanie i przeprowadzenie badań wizualizacyjnych metodą olejową, badając przy tym komfort wiatrowy. Komfort wiatrowy oceniono na podstawie analizy zjawisk aerodynamicznych na poziomie gruntu (przechodnia). Skalę dobrano ze względu na położenie budynku, który planowo ma powstać w centrum Warszawy. Nosić on będzie nazwę City Tower. Na miejscu powstania budynku ustawiono także środek okręgu i dobrano skale 1:1000. Wykonano część modeli budynków, znajdujących się w danym obszarze z pianki modelarskiej, a resztę (o bardziej skomplikowanej geometrii) wydrukowano w technologii druku 3D. Modele obiektów budowlanych przyklejono silikonem do czarnej, szklanej tarczy. Wstępnie naniesiono bazę olejową, a następnie olej wymieszany z bielą tytanową i przeprowadzono osobno cztery wizualizację w tunelu aerodynamicznym. Wybrano dwa najważniejsze kierunki przepływu powietrza i ustawiono makietę w tunelu w określony sposób. Pierwsze położenie było przy napływie z kierunku zachodniego, a drugie z południowo-zachodniego. W pierwszym etapie przeprowadzono wizualizacje bez budynku w obu kierunkach, a następnie doklejono wcześniej wspomniany budynek i powtórzono w dwóch kierunkach. Dalsza część pracy to próba analizy i interpretacji uzyskanych wyników (obrazów) po badaniu wizualizacyjnym. Badanie porównawcze wykazało wpływ na otoczenie na poziomie gruntu po wprowadzeniu budynków.
File
  • File: 1
    pracainzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32639

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT904757c94dfa43fdbee524f22b251272/
URN
urn:pw-repo:WUT904757c94dfa43fdbee524f22b251272

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page