Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ilościowa analiza ryzyka wspinaczki zimowej w Tatrach

Mariusz Ośka

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariusz Ośka (FPAE) Mariusz Ośka,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
44
Internal identifier
MEL; PD-3597
Reviewers
Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Stanisław Suchodolski (FPAE/IAAM) Stanisław Suchodolski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
analiza ryzyka, straty ludzkie, wspinaczka, taternictwo zimowe
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem pracy jest identyfikacja towarzyszących wspinaczce zdarzeń niepożądanych, analiza zagrożeń i oszacowanie poziomu ryzyka indywidualnego wspinacza dla poszczególnych etapów wspinania, czy też czynności podejmowanych w trakcie. Dzięki takiej analizie możliwe będzie wskazanie fragmentów o najwyższym poziomie zagrożenia i ewentualnych sposobów na jego minimalizację. Wspinaczka jest aktywnością znaną od pokoleń. Sport ten dostarcza niesamowitych wrażeń i przeżyć, co wpływa na jego rosnącą popularność. Nie bez znaczenia jest też długa tradycja tej działalności. Doprowadziła ona do wykształcenia wysoce zaawansowanego sprzętu i technik, oraz powstania oferty szkoleniowej ze strony doświadczonych wspinaczy – instruktorów, a dzięki temu wspinaczka stała się sportem łatwiej dostępnym i uprawianym rekreacyjnie. Niniejszą analizę ryzyka przeprowadzono w celu oszacowania ryzyka cząstkowego i całkowitego wspinaczki zimowej w Tatrach odniesionego do jednego dnia wspinaczkowego. Na początku dokonano opisania podstawowych pojęć charakterystycznych dla nauki o bezpieczeństwie, takich jak: system C-T-O, pierwotne zdarzenie niepożądane, straty, zagrożenie, ryzyko. Pokrótce scharakteryzowano metody analizy ryzyka, oraz jej etapy. Następnie opisano stosowane miary ryzyka i podstawowe zależności, sposoby modelowania strat i zagrożeń i omówiono zastosowany podział strat na kategorie. Dokonano scharakteryzowania badanego systemu C-T-O, opisano środowisko działania taterników, wykorzystywany sprzęt, oraz wyszczególniono podejmowane działania i wykonywane podczas nich czynności. Dokonano krótkiego przeglądu sposobów przeciwdziałania występujących w trakcie wspinaczki zagrożeniom. Następnie dokonano opisu zastosowanego sposobu identyfikacji zagrożeń – metody Risk Score. Następnie za jej pomocą dokonano wyboru 12 PZN, niosące ze sobą najwyższe ryzyko. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie ilościowej analizy ryzyka na bazie wybranych wcześniej PZN. Opisano zastosowaną metodę ekspercką, przedstawiono wyniki przeprowadzonych w grupie 7 ekspertów 4 ankiet na tej podstawie dokonano oszacowania wartości miar zagrożenia i zawodności. Następnie korzystając z wcześniej wskazanych zależności, obliczono miary ryzyka cząstkowego i całkowitego. Ostatnim elementem pracy była analiza i interpretacja otrzymanych wyników. Wyszczególniono obszary działalności o najwyższym względnym poziomie ryzyka, oraz omówiono pokrótce możliwe sposoby na jego zmniejszenie. Dokonano też porównania opinii ekspertów dotyczącej skutków porwania przez lawinę z danymi statystycznymi.
File
  • File: 1
    Mariusz Ośka - Praca Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9205

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9046c7a2cd074be796309ded1ee3c9c5/
URN
urn:pw-repo:WUT9046c7a2cd074be796309ded1ee3c9c5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page