Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of GPS localization systems in process of toll collection in selected city zone

Kinga Górka

Abstract

The thesis presents issues related to the GPS system (Global Positioning System), as well as payment systems used in transport. The aim is to create a system that uses GPS location system in the toll in the Śródmieście in Warsaw. The thesis contains a description of the systems used in European countries, analysis of the current situation in the Śródmieście as well as to present the project of mobile applications, serving in the toll in the area. The main task to be fulfilled by performing project that uses a GPS system, is to provide high-accuracy location of the user's position. In addition, application need to be easy to use, which would allow for a quick and uncomplicated payment of fees for getting around downtown area. Project presents the basic and advanced features of mobile application. The focus is also on the method of payment by the application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kinga Górka (FT) Kinga Górka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Wykorzystanie systemów lokalizacji GPS w procesie poboru opłat na wydzielonym obszarze miejskim
Supervisor
Mariusz Rychlicki (FT/DTT) Mariusz Rychlicki,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Mariusz Rychlicki (FT/DTT) Mariusz Rychlicki,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Globalny System Pozycjonowania, aplikacja mobilna, opłata drogowa, lokalizacja
Keywords in English
Global Positioning System, mobile application, toll, location
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z działaniem systemu GPS (ang. Global Positioning System), jak i również systemy płatności wykorzystywane w transporcie. Celem pracy jest stworzenie systemu, wykorzystującego system lokalizacji GPS w procesie poboru opłat na terenie Śródmieścia m.st. Warszawy. Praca zawiera opis systemów wykorzystywanych w krajach europejskich, analizę obecnej sytuacji na terenie Śródmieścia jak i również przedstawienie projektu aplikacji mobilnej, służącej w procesie poboru opłat na danym obszarze. Głównym zadaniem, jakie należy spełnić wykonując projekt wykorzystujący system GPS, jest zapewnienie wysokiej dokładności lokalizacji położenia użytkownika. Dodatkowo, należy zaprojektować aplikację łatwą w użyciu, która pozwalałaby na szybkie i nieskomplikowane wnoszenie opłat za poruszanie się po obszarze Śródmieścia. W projekcie opisano, oraz zaprezentowano założenia projektowe, które musi spełniać aplikacja. Przedstawiono również jej podstawowe i zaawansowane funkcje. Skupiono się również na sposobie płatności przez aplikację. Stworzono strukturę działania całego systemu. Na koniec przedstawione zostały szanse rozwoju istniejące dla danego systemu.
File
  • File: 1
    Kinga Górka-Praca dyplomowa inżynierska. 243274 Wykorzystanie systemów lokalizacji GPS w procesie poboru opłat na wydzielonym obszarze miejskim.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8631

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9041683a535249fb94176fb367f0c924/
URN
urn:pw-repo:WUT9041683a535249fb94176fb367f0c924

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page