Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Cultural Center in Piaseczno

Ewelina Maria Szczuka

Abstract

Cultural Center in Piaseczno is a cultural institution whose main mission is to promote, disseminate, create and protect culture. Cultural center's most important task is to enable local community to actively participate in various cultural events. This project, of Przystanek Kultura – a „bus stop” for culture – is designed to complement and extend the cultural offer of Piaseczno's Cultural Center, so that it can respond to the needs of growing population of users, which is associated with constant development of the Piaseczno city. The proposed program and the location for the new building allows to extend the scope of impact of the Cultural Center in the southern part of Piaseczno. Location of the proposed building, that is just next to the most important communication hub in the city (bus terminal and railway station) can provide extremely good accessibility for local users, as well as it serves great opportunity to promote and advertise about upcoming events. Among the main functions of proposed programme, the most important is design of a concert hall for approx. 300 people (proposed as multi-purpose venue hall), small exhibition gallery, art studios, classes, and administration offices. The project also includes conceptual plan for development of project's surrounding, which involves design of the park, stretched along the railway line. The concept also proposes integration of designed new building with the communication hub, connected with pedestrian bridge and viewing platform. Moreover, referring to the old railways of narrow-gauge railway, located on the plot, the concept proposes its reuse and introduces a railway station next to the main square.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewelina Maria Szczuka (FA) Ewelina Maria Szczuka,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Przystanek Kultura - nowy oddział Centrum Kultury w Piasecznie
Supervisor
Jan Słyk (FA/CAD) Jan Słyk,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Architectural Design (FA/CAD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001408/L
Reviewers
Grzegorz Rytel (FA) Grzegorz Rytel,, Faculty of Architecture (FA) Jan Słyk (FA/CAD) Jan Słyk,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
dom kultury, centrum kultury, Piaseczno, miasto wąskotorowe, dworzec kolejowy, stacja, przystanek, kultura
Keywords in English
cultural center, culture, youth, community center
Abstract in Polish
Centrum Kultury w Piasecznie to instytucja kultury, której zadaniem jest szerzenie, upowszechnianie i tworzenie kultury, oraz jej ochrona. Do najważniejszych zadań tej instytucji należy umożliwianie czynnego uczestnictwa w kulturze społeczności lokalnej. Projektowany obiekt Przystanku Kultura powstał w celu uzupełnienia i rozszerzenia oferty kulturalnej piaseczyńskiego Centrum Kultury, tak, aby mogło one odpowiedzieć na potrzeby związane ze stale rosnącą liczbą użytkowników, związaną z rozwojem miasta Piaseczno. Proponowany program oraz lokalizacja obiektu umożliwiają poszerzenie zakresu oddziaływania Centrum Kultury w kierunku południowej części Piaseczna. Lokalizacja obiektu, umiejscowiona w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszego węzła komunikacyjnego w Piasecznie, jakim jest stacja kolejowa i dworzec autobusowy, zapewnia nie tylko dobrą dostępność dla mieszkańców, ale także reklamę dotyczącą wydarzeń kulturalnych. Wśród głównych założeń programowych znajduje się sala widowiskowa na ok. 300 osób, galeria wystawowa, pracownie artystyczne i sale zajęciowe, oraz pomieszczenia administracji Centrum Kultury. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenów w najbliższym otoczeniu działki projektowej, które zakłada powstanie zespołu parkowego, wpisanego w podłużny kształt działki, rozciągniętej wzdłuż linii kolejowej. Koncepcja ta proponuje m. in. zintegrowanie projektowanego obiektu ze stacją kolejową PKP, a także uruchomienie przystanku kolei wąskotorowej w ramach znajdujących się na terenie lokalizacji jej dawnych torów.
File
  • File: 1
    praca_249809.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11048

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT900c274af9ae4f908a5daf9a539695ea/
URN
urn:pw-repo:WUT900c274af9ae4f908a5daf9a539695ea

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page