Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Flat tax or progressive – economic and social effects

Piotr Przybylski

Abstract

Podatek liniowy czy progresywny - skutki ekonomiczne i społeczne. Poniższa praca jest związana właśnie z tym problemem. Poszukuje ona odpowiedzi na pytanie o to, jaki rodzaj opodatkowania dochodowego będzie dla przedsiębiorców najwłaściwszy? Celem uzyskania odpowiedzi na to pytanie badawcze zdecydowano się na szersze omówienie problemu podatków i poszukiwanie odpowiedzi na następujące problemu szczegółowe: • jaka jest podstawa prawna funkcjonowania podatków w Polsce? • czym charakteryzuje się polska ordynacja podatkowa? • czym są podatki? Jakie ich rodzaje i funkcje wymienia się w polskim systemie podatkowym? • jakie są cechy charakterystyczne podatku liniowego, jego wady i zalety? • jakie są cechy charakterystyczne podatku progresywnego, jego wady i zalety? • jakie jest miejsce podatku dochodowego w kształtowaniu budżetu państwa? Praca została podzielona na kilka rozdziałów, z których każdy zajmuje się nieco odmiennym ujęciem kwestii podatkowych. W rozdziale pierwszym omówiono historię systemu podatkowego w Polsce, wykazano podstawy prawne jego funkcjonowania, a także główne założenia ordynacji podatkowej. Rozdział drugi został poświęcony na zagadnienia definicji, funkcji, rodzajów podatków. Jest to rozdział teoretyczny, prezentujący różne ujęcia kwestii podatkowych. W kolejnej części pracy omówiono podatek liniowy jako jedną z form opodatkowania możliwą do wyboru przez przedsiębiorcę. Wskazano na jego uwarunkowania, cechy, wady i zalety. W następnym rozdziale postąpiono analogicznie w odniesieniu do podatku progresywnego. Ostatnia część pracy, czyli rozdział piąty, zajmuje się zagadnieniami społecznego i gospodarczego wpływu podatków na funkcjonowanie państwa. W rozdziale tym omówiono między innymi wysokość dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego. Trudno jest określić przy jakiej wartości dochodów przedsiębiorstwa pojawia się granica opłacalności pomiędzy podatkiem liniowym i progresywnym. Niekiedy można się natknąć na gotowe wyliczenie i prognozy, które wskazują na to, przy jakich dochodach przedsiębiorca powinien przejść z podatku liniowego na progresywny, nie należy jednak takich obliczeń traktować jak wyrocznię. Każde przedsiębiorstwo posiada swoje własne cechy, możliwości rozwoju, inaczej reaguje na zachodzące na rynku procesy i zmiany. Kwoty graniczne bardzo często nie uwzględniają ulg i odliczeń, których w polskim systemie podatkowym jest bardzo dużo, a które są główną przyczyną niebywałych zawiłości podatkowych. W każdym indywidualnym przypadku, próg opłacalności danej formy opodatkowania należy indywidualnie obliczyć. Przy tym samym dochodzie rocznym, np. w wysokości 100 tys. zł, jeden przedsiębiorca będzie wolał płacić podatek liniowy a drugi uzna za bardziej opłacalne rozliczanie się według skali podatkowej.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Piotr Przybylski (FASS) Piotr Przybylski,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Podatek liniowy czy progresywny - skutki ekonomiczne i społeczne
Supervisor
Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Economics (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Alina Naruniec (FASS/DPELEP) Alina Naruniec,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Podatek liniowy, podatek progresywny, ordynacja podatkowa, system podatkowy, podatek dochodowy, przedsiębiorca, PIT, CIT.
File
  • File: 1
    Podatek liniowy_Przybylski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9015

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT900c2660503b43c0aae8c2c07e03e30a/
URN
urn:pw-repo:WUT900c2660503b43c0aae8c2c07e03e30a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page