Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of brake system for a passenger car Syrenka

Mateusz Karol Foks

Abstract

The aim of this study is to design a braking system for Syrenka – a model of Polish automobile. The project was based on the guidelines contained in Regulations 13 of the UN Economic Commission for Europe. The first part of the paper provides an introduction to the subject of the braking process. The next section presents the theoretical framework covering the process of deceleration of the car, the classification and construction of braking systems and finally the revision of existing design solutions. The third and fourth chapters introduce the object, for which the braking system was designed, as well as provide general information about Syrena and its dimensions. The scheme and the design of the braking system have been proposed subsequently. The next section includes the calculations of the stability and efficiency of the braking process, the results of which were compared with the safety requirements. Subsequently, in order to improve the brake efficiency, the drum brake was proposed to be modified. Additionally, this part examines three situations in which the drives press the brake pedal with three different forces and calculations braking force regulator. Finally, the last chapter describes the thermal loads of the breaks, based on the guidelines resulting from the experiences of the manufacturers, and presents the design of the disc brake construction.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Karol Foks (FACME) Mateusz Karol Foks,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt układu hamulcowego do samochodu osobowego Syrenka
Supervisor
Andrzej Reński (FACME/IV) Andrzej Reński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Reński (FACME/IV) Andrzej Reński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Piotr Fundowicz (FACME/IV) Piotr Fundowicz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Układ hamulcowy 2. Hamulec tarczowy 3. Hamulec bębnowy
Keywords in English
1. Braking system 2. Disc brakes 3. Drum brakes
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie układu hamulcowego do samochodu osobowego Syrenka. Projekt został wykonany w oparciu o wytyczne opisane w Regulaminie 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. W pierwszej części pracy zawarte jest wprowadzenie do tematu procesu hamowania pojazdu. Następnie przestawiono wstęp teoretyczny począwszy od wiedzy dotyczącej procesu zatrzymania samochodu, przez klasyfikacje i budowę układów hamulcowych, a skończywszy na przeglądzie istniejących rozwiązań konstrukcyjnych. W rozdziale trzecim i czwartym przestawiono obiekt, dla którego zaprojektowano układ hamulcowy, ogólne dane dotyczące samochodu Syrenka. Następnie zaproponowano schemat i budowę układu hamulcowego. W części projektowej pracy dokonano obliczeń odnoszących się do stateczności i skuteczności procesu hamowania pojazdu. Następnie porównano otrzymane wyniki z wymogami bezpieczeństwa oraz zaproponowano modyfikację hamulca bębnowego w celu uzyskania lepszej skuteczności hamowania. Dodatkowo przeanalizowano trzy sytuacje, w których kierowca naciska na pedał hamulca z różnymi siłami, oraz przeprowadzono obliczenia korektora sił hamowania. Finalnie opisano obciążenia cieplne hamulców bazując na wytycznych, wynikających z doświadczenia producentów, oraz załączono projekt konstrukcji hamulca tarczowego.
File
  • File: 1
    pracainz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9079

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT90066f8caba3419b9fff60904cdab61d/
URN
urn:pw-repo:WUT90066f8caba3419b9fff60904cdab61d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page