Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Cultural Centre in Ostrobramska Housing Estate

Jakub Aleksander Maliborski

Abstract

The cultural centre is located at the Ostrobramska housing estate, in Praga Południe district of Warsaw, in close distance to existing blocks of flats. The main basis of the project is a modified local zoning plan, in which the designed building is a part of the street and public square development. The function of the building answers the problem of lack of cultural facilities in the vicinity of the area. New housing buildings are attached to the windowless walls in a perpendicular way. The height of the extensions is gradually decreasing towards the street. It allows to create a private courtyard for the inhabitants and in the urban scale it breaks the rhythm of parallel blocks of flats, highlighting the developed area from the vast space of the housing estate. Smaller, two- story commercial and public service buildings are also planned. The square is lengthened towards Ostrobramska Street, creating a connection with the pedestrian alleys in the green area, which separates the housing estate from the road. In order to emphasize the perpendicular orientation of the square, pergolas are built at the edges. The shape of the cultural centre is formed by fitting in the created context of the street, referencing the shape of terrain and highlighting it from the surroundings. The eastern side is covered with an angled green roof in order to create a ‘canyon’. The auditorium is pulled out of the outline of the facade in order to emphasize the function of the building and the entrance from the square and also to set the building apart from the background of tall housing blocks. The programme of the cultural centre consists of: -multi- functional auditorium for 150 people - café -workshops and studios -senior club -underground parking lot -administration and servicing rooms, toilets, storage, changing rooms etc. The cultural centre is a two- story building with a usable green roof and reinforced concrete structure. The architectural form is shaped by the materials including concrete brick facades, decorative concrete on the auditorium and polished steel panels on the bottom side of the auditorium slab.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Aleksander Maliborski (FA) Jakub Aleksander Maliborski,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Osiedlowy dom kultury na osiedlu Ostrobramska
Supervisor
Magdalena Staniszkis (FA/FSTPSL) Magdalena Staniszkis,, Faculty Studio of Transformation of Public Space for Living (FA/FSTPSL)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty Studio of Transformation of Public Space for Living (FA/FSTPSL)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1887/L
Reviewers
Magdalena Staniszkis (FA/FSTPSL) Magdalena Staniszkis,, Faculty Studio of Transformation of Public Space for Living (FA/FSTPSL)Faculty of Architecture (FA) Jacek Kopczewski (FA/CAD) Jacek Kopczewski,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
dom kultury, osiedle, sala widowiskowa, Warszawa, Praga Południe, dobudowy, mpzp, plac
Keywords in English
cultural centre, housing estate, auditorium, Warsaw, Warszawa, building extension, zoning, public square
Abstract in Polish
Tematem pracy jest osiedlowy dom kultury, zlokalizowany na terenie Osiedla Ostrobramska, w dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Założenia projektu są oparte na zmodyfikowanym zapisie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym projektowany budynek jest częścią zabudowy ulicy oraz placu. Funkcja budynku jest odpowiedzią na niedobór usług kulturalnych na opracowywanym terenie. Do ślepych ścian szczytowych istniejącego bloku dobudowane są prostopadle nowe budynki mieszkalne, których wysokość kaskadowo zmniejsza się w kierunku ulicy. Pozwala to na wyznaczenie prywatnego podwórka dla mieszkańców, a także w skali kompozycji urbanistycznej na przełamanie rytmu równolegle ustawionych klatkowców i wydzielenie zagospodarowywanego terenu z rozległej, otwartej przestrzeni niczyjej. Przy ulicy projektowane są niższe, dwukondygnacyjne budynki usługowe i użyteczności publicznej. Plac zostaje wydłużony w kierunku ulicy Ostrobramskiej, tworzy połączenie ze ścieżkami pieszymi w strefie pasa zieleni. W celu podkreślenia prostopadłego układu, wokół placu projektowane są pergole. Bryła domu kultury jest ukształtowana poprzez dopasowanie do utworzonego kontekstu ulicy, nawiązanie do ukształtowania terenu oraz wyróżnienie na tle otoczenia. Wschodnia strona zostaje przykryta skośnym dachem zielonym, w celu utworzenia „wąwozu”. Bryła sali widowiskowej zostaje wysunięta poza obrys, by podkreślić funkcję budynku oraz strefę wejściową, a także wyróżnić obiekt na tle wysokich bloków mieszkalnych. W programie domu kultury przewidziane są: -sala wielofunkcyjna na 150 osób -kawiarnia -sale zajęciowe i pracownie -klub seniora -garaż podziemny -pomieszczenia obsługujące Dom kultury jest zaprojektowany jako dwukondygnacyjny z użytkowym dachem zielonym, w konstrukcji żelbetowej. O wyrazie architektonicznym świadczą zastosowane materiały: cegła betonowa na elewacji, beton architektoniczny w bryle sali widowiskowej oraz polerowana blacha stalowa na spodniej stronie płyty widowni.
File
  • File: 1
    275722_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33094

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT90032dc4eceb4fb89a17f00d28e245e9/
URN
urn:pw-repo:WUT90032dc4eceb4fb89a17f00d28e245e9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page