Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Conceptual design of supercritical coal-fired CHP unit

Damian Dabiński

Abstract

Thesis introduction includes research of units installed in combined heat and power plants in Poland, taking into account kinds of turbines installed in this units, capacity of electricity and their parameters. The following paragraph covers analysis of problems connected with improving efficiency of supercritical units. There are also presented current trends in supercritical combined heat and power plants in the world. Main goal of the thesis is to present conceptual design of supercritical CHP unit with extraction-backpressure steam turbine, which has capacity of electricity of 100 MW. Model of the unit was created using the GateCycle software. It includes assumptions and simplifications in order to apply level of complexity in conducted analysis. Especially scheme of supercritical boiler includes kind of burned fuel and configuration of superheaters and reheaters. The analysis of increase of efficiency was conducted by implementing the double reheat and connecting more feedwater heaters in previously created model. This level of analysis allowed to choose the most appropriate form, along with number of feedwater heaters and find a conclusion if useful is applying of double reheat. Finally, created model was verified by cooperation with district heating network, whilst turbine was working in extraction-backpressure configuration.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Dabiński (FPAE) Damian Dabiński,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt koncepcyjny nadkrytycznego bloku ciepłowniczego na węgiel kamienny
Supervisor
Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
38
Internal identifier
MEL; PD-3642
Reviewers
Marcin Wołowicz (FPAE/IHE) Marcin Wołowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
kogeneracja, parametry nadkrytyczne, blok ciepłowniczy
Keywords in English
cogeneration, supercritical parameters, CHP unit
Abstract in Polish
W pracy dokonano przeglądu obecnego stanu gospodarki skojarzonej w Polsce pod względem rodzajów i mocy zainstalowanych bloków oraz parametrów je charkateryzujących. Zanalizowano korzyści związane z dążeniem do zwiększania sprawności wytwarzania energii elektrycznej w blokach nadkrytycznych oraz problemy z tym związane. Przedstawiono, także najnowsze trendy na świecie jeśli chodzi o bloki na parametry nadkrytyczne stosowane w elektrociepłowniach. Głównym celem pracy jest przedstawienie projektu koncepcyjnego bloku ciepłowniczego z turbiną upustowo-przeciwprężną na parametry nadkrytyczne o mocy 100MWe. Do jego realizacji stworzony został model przy użyciu programu GateCycle™. Do modelu wprowadzono odpowiednie założenia i uproszczenia mające na celu dostosowanie poziomu komplikacji do przeprowadzanych analiz. Stworzono między innymi schemat kotła nadkrytycznego uwzględniający strukturę wymiany ciepła w ciągu spalinowym oraz rodzaj spalanego paliwa. W oparciu o zbudowany model zbadano uzyskiwane wzrosty sprawności przy zastosowaniu podwójnego przegrzewu wtórenego oraz przy zwiększaniu ilości wymiennikow regeneracyjnych. W etapie tym dokonano wyboru najrozsądniejszego przypadku jeśli chodzi o ilość zastosowanych wymienników regeneracyjnych oraz zdecydowano o zasadności zastosowania podwójnego przegrzewu wtórnego. Mając ustaloną koncepcję układu cieplnego, przeprowadzono symulację współpracy bloku z siecią ciepłowniczą dla pracy upustowo-przeciwprężnej.
File
  • File: 1
    PracaDyplomowa_DamianDabiński_252249.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10303

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8f949658920f440c869822d18f4675fa/
URN
urn:pw-repo:WUT8f949658920f440c869822d18f4675fa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page