Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparison of the investment costs and maintenance installation with respect to gravitational ventilation and supply-exhaust ventilation with heat retrieval in a single-family house

Michał Okniński

Abstract

The goal of this thesis was to create a project of a central-heating installation, supply-exhaust ventillation with heat retrieval in a single-family house and to present a comparison of the investment costs and maintenance of this installation with respect to central-heating system with gravitational ventilation. The single-family house is an existing, bungallow type building with no basement, located in a city called Siedlce. On an insulated attic a ventillation central is located, whereas a boiler house is placed on the ground floor from the north-eastern side. In the building a water, two-pipe, pump type central-heating installation was used, in a distributor system with a condensing LPG boiler together with a mechanical ventillation with heat retrieval and a ventilation duct system with a small diameter. To seperate the boiler circuit from the heating circuit, the hydraulic system of boiler house was made with a hydraulic clutch HW 50. Plate heaters BRUGMAN Piano-Universal VK were used, one channel heater RETTIG Aquilo F1P and a bathroom heater Santorini. The floor heating, done in a system KAN-thermTacker, was designed for the following rooms: living room, kitchen, bathroom, toilet. As a source of heat a combi boiler, Cerapur Compact ZWB 24-1 DE on LPG, was used. A ventillation central Vitovent 300-W, with heat retrieval and air flow rate up to 300m3/h and external static pressure 250Pa, was chosen. The calculations of heat loss and hydraulic computations were made using a program supporting the design of central heating installations Instalsoft KAN-therm, whereas the drawings in a program AUTOCAD 2010.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Okniński (FEE) Michał Okniński,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Porównianie kosztów inwestycji i kosztów eksplatacji wentylacji grawitacyjnej oraz nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w budynku jednorodzinnym
Supervisor
Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marta Chludzińska (FEE/DHV) Marta Chludzińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wentylacja grawitacyjna analiza kosztów koszty inwestycyjne koszty eksploatacyjne centralne ogrzewanie ogrzewanie podłogowe gazowy kocioł kondensacyjny
Keywords in English
supply-exhaust ventilation with heat retrieval gravitational ventilation cost analysis investment costs operating costs central heating floor heating gas condensing boiler
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w budynku jednorodzinnym oraz porównanie kosztów inwestycji i eksploatacji tej instalacji z instalacją centralnego ogrzewania z wentylacją grawitacyjną. Budynek jednorodzinny jest obiektem znajdującym się w Siedlcach. To dom istniejący, parterowy, bez podpiwniczenia. Na ocieplonym poddaszu jest usytuowana centrala wentylacyjna, natomiast kotłownia zlokalizowana jest na parterze od strony północno-wschodniej. W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodną, dwururową, pompową w systemie rozdzielaczowym z kotłem kondensacyjnym na gaz płynny oraz instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła systemem kanałów wentylacyjnych o niewielkiej średnicy. Aby oddzielić obieg kotłowy od obiegu grzewczego, układ hydrauliczny kotłowni wykonano ze sprzęgłem hydraulicznym HW 50. W opracowaniu zostały zastosowane grzejniki płytowe firmy BRUGMAN Piano-Universal VK, jeden grzejnik kanałowy RETTIG Aquilo F1P oraz grzejnik łazienkowy Santorini. Ogrzewanie podłogowe wykonano w systemie KAN-thermTacker zaprojektowano do pomieszczeń: salon, kuchnia, łazienka, wc. Jako źródło ciepła zastosowano kocioł dwufunkcyjny Cerapur Compact ZWB 24-1 DE na gaz płynny. Dobrano centrale wentylacyjna Vitovent 300-W z odzyskiem ciepła, o przepływie objętościowym powietrza do 300m3/h i sprężu dyspozycyjnym 250Pa. Obliczenia projektowych strat ciepła oraz obliczenia hydrauliczne wykonano wykorzystując program do wspomagania projektowania instalacji centralnego ogrzewania Instalsoft KAN-therm natomiast rysunki w programie AUTOCAD 2010.
File
  • File: 1
    M.Okniński Praca Inż. 2016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13645

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8f9091c0a18f4cd99a7b3c31e62d778d/
URN
urn:pw-repo:WUT8f9091c0a18f4cd99a7b3c31e62d778d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page