Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Innowacyjne podkłady kolejowe w świetle Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności

Aleksandra Maksimiuk

Abstract

Celem niniejszej pracy było przedstawienie technicznych specyfikacji interoperacyjności w odniesieniu do infrastruktury oraz dokonano analizy właściwości mechanicznych obecnie stosowanych jak i innowacyjnych podkładów kolejowych. W pierwszej części przybliżono temat interoperacyjności. Przedstawiona została koncepcja interoperacyjności kolei, cele wdrożenia oraz geneza powstania tego obszernego tematu. Kolejno przedstawiono temat interoperacyjności w odniesieniu do infrastruktury kolejowej. Przedstawione i opisane zostają składniki interoperacyjności, wymagania jakie muszą spełniać aby mogły być uznane jako interoperacyjne. Dodatkowo opisane zostają moduły oceny zgodności i ich konfiguracje dla poszczególnych składników. W części trzeciej opisano temat samej nawierzchni, jej rodzajów a w szczególności podkładów kolejowych. Opisane zostają współcześnie produkowane konstrukcje oraz przedstawiona jest charakterystyka różnych rodzajów podkładów. W tej części również przedstawiono wymagania, jakie stawiane są podkładom oraz jakie warunki muszą spełniać aby zostały zaakceptowane. W ostatniej części zaprezentowano pomysł innowacyjnego podkładu kolejowego, który nie jest obecnie stosowany na Polskich drogach kolejowych. Koncepcja przedstawia jego kształt, materiał z jakiego jest wykonany oraz pełen zbiór rzutów technicznych wraz z podstawowymi wymiarami. Dołączony zostaje również rzut w 3D wykonany w środowisku CATIA oraz analiza obciążeń i odkształceń statycznych tego rozwiązania.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Maksimiuk (FT) Aleksandra Maksimiuk,, Faculty of Transport (FT)
Supervisor
Jarosław Korzeb (FT/DCFTE) Jarosław Korzeb,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Opala (FT/DCFTE) Michał Opala,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Jarosław Korzeb (FT/DCFTE) Jarosław Korzeb,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Interoperacyjność kolei, Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności, Nawierzchnia kolejowa
File
  • File: 1
    praca dyplomowa Aleksandra Maksimiuk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8653

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8f887816f03b40e7b71739ec6fecbc08/
URN
urn:pw-repo:WUT8f887816f03b40e7b71739ec6fecbc08

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page