Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Commissioner for Human Rights as a protector of freedom, human and citizen rights

Karolina Ogrodowczyk

Abstract

The Commissioner for Human Rights is a constitutional body, which protects human and citizens’ rights. The purpose of this study was to investigate the history related to the ombudsman, reasons behind the creation of this institution, its legal system and selected actions. In order to provide readers with a thorough and detailed analysis, the thesis contains three chapters. The first one focuses on the genesis of human rights, as well as on the history of the Ombudsman institution in the world and in Poland. The next chapter is devoted to the position of the ombudsman in the Polish legal system. The issue of the appointments, the terms of office, formal requirements regarding the candidate for the position, as well as his duties, competences along with the objective scope and subjective scope were addressed in this chapter. In the third chapter I described selected actions taken by RPO in 2015-2017. I focused on the problems related to the protection of the rights of persons with disabilities, protection of foreigners’ rights, national and ethnic minorities and protection of older people’s rights.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Ogrodowczyk (FASS) Karolina Ogrodowczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rzecznik Praw Obywatelskich jako strażnik wolności i praw człowieka i obywatela
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Rzecznik Praw Obywatelskich, ombudsman, instytucja, prawa człowieka, prawa obywatel, wolności
Keywords in English
Commissioner for Human Rights, ombudsman, institution, human rights, citizens rights, freedoms
Abstract in Polish
Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem konstytucyjnym, chroniącym prawa człowieka i obywatela. W niniejszej pracy postaram się przybliżyć jego historię, przyczyn powstania tej instytucji, jego ustrój prawny oraz wybrane działania. W celu szczegółowej i przejrzystej analizy prace podzieliłam na trzy rozdziały. Pierwszy z nich skupia się na genezie praw człowieka, a także historii instytucji ombudsmana zarówno na świecie, jak i w Polsce. Następnie przybliżyłam pozycję ustrojowo-prawną Rzecznika Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym. Podjęłam kwestie powoływaniu, kadencji, wymogów formalnych dotyczących kandydata na stanowisko Rzecznika, a także jego obowiązki, kompetencje oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy działań. W dalszej części opisałam wybrane działania podejmowane przez RPO w latach 2015-2017. Skupiłam się na problemach związanych z ochroną praw osób niepełnosprawnych, ochroną praw cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych oraz ochroną praw osób starszych.
File
  • File: 1
    1121066.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34732

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8f7abdbb130c416a82bfcab7d44787e4/
URN
urn:pw-repo:WUT8f7abdbb130c416a82bfcab7d44787e4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page