Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Diagnostics of the grinding process

Aleksander Piotr Trawiński

Abstract

The thesis discusses technical diagnostics of the grinding proces on the grinding proces on grinder and issues related to vibroacoustics. It contains a description of the basic issues related to the diagnosis of a mechanical device - sources of disturbances, description of the signal, technical systems, theoretical introduction to the fields of science related to diagnostics used in my thesis. Measuring system containing data crucial to perform diganostics is described along the characteristics and size of used grinder.The set task was carried out using the numerical method - a fast Fourier transform conducted with computer programms. The signal time domain was changed to frequency domain to obtain crucial information regarding techncial state of the device.This allows to diagnose and take possible actions. Phenomena occurring in a signal from a given technical system are presented as local maxima. The result of the tests are frequency charts required for the diagnosis, directly related to the source of vibrations, noise and other disturbances.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksander Piotr Trawiński (FCEMP) Aleksander Piotr Trawiński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Diagnostyka procesu szlifowania
Supervisor
Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mariusz Sarniak (FCEMP/IMEn) Mariusz Sarniak,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
diagnostyka techniczna, wibroakustyka, częstotliwość, szlifierka, transformata Fouriera, szlifowanie płaszczyzn.
Keywords in English
technical diagnostics, vibroacoustics, frequency, grinder, Fourier transformation, surface grinding.
Abstract in Polish
Poniższa rozprawa dotyczy diagnostyki technicznej procesu szlifowania na szlifierce oraz zagadnień związanych z wibroakustyką. Zawiera opis podstawowych zagadnień związanych z przeprowadzeniem diagnostyki urządzenia mechanicznego – źródeł zaburzeń, opis sygnału, systemów technicznych, wstęp teoretyczny do wykorzystywanych tu dziedzin nauki związanych z diagnostyką. Opisany jest układ pomiarowy wykorzystany do rejestracji sygnału wibroakustycznego, który zawiera w sobie dane niezbędne do realizacji zadania diagnostycznego podjętego w pracy. Przedstawiona została budowa i wielkości charakterystyczne badanej szlifierki. Postawione zadanie zostało rozwiązane przy wykorzystaniu metody numerycznej – szybkiej transformacji Fouriera. Transformata została wykonana przy pomocy programów komputerowych. Sygnał został przetworzony z dziedziny czasu na dziedzinę częstotliwości, co umożliwia uzyskanie z niego istotnych informacji o stanie urządzenia technicznego. Umożliwia to diagnozę i podjęcie odpowiednich działań. Zjawiska zachodzące w sygnale z danego systemu technicznego są przedstawione jako maksima lokalne. Wynikiem przeprowadzonych badań są wykresy częstotliwościowe wymagane do przeprowadzenia diagnostyki, są one bezpośrednio związane ze źródłem drgań, hałasów oraz innych zakłóceń.
File
  • File: 1
    268607_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30096

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8f5f8e6cc63c482298e87318d9535aec/
URN
urn:pw-repo:WUT8f5f8e6cc63c482298e87318d9535aec

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page