Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projeect of ventilation and air conditioning with use of VAV system in didactic building of University

Paulina Sobotka

Abstract

The work describes the project of ventilation and air conditioning with use of VAV system in didactic building of University. The project includes theoretical and coputational part. At the beginning of work the general principle of operation ventilation, air conditioning and installation with variable air volume is presented. Its main components and devices was described and benefits of using this systems. Also there was shown principle of operation programme designed to choice air diffusers. Afterwards, in the technical description, subject and basis of the study, general characteristics and exact description of designed installation was presented. Additionally, in the project appears general requirements and method of calculation. In the final part of project detailed calculations with the way of choice of specific components of installation and technical drawings was presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Sobotka (FEE) Paulina Sobotka,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt wentylacji i klimatyzacji z zastosowaniem systemu VAV, budynku dydaktycznego uczelni wyższej
Supervisor
Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Anna Charkowska (FEE/DHV) Anna Charkowska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Projekt, wentylacja, klimatyzacja, systemy VAV, budynek dydaktyczny, uczelnia wyższa, systemy ze zmiennym strumieniem powietrza.
Keywords in English
Design, project, ventilation, air conditioning, VAV systems, didactic building, University, variable air volume systems.
Abstract in Polish
Praca opisuje projekt wentylacji i klimatyzacji z zastosowaniem systemu VAV, budynku dydaktycznego uczelni wyższej. Projekt obejmuje część teoretyczną oraz obliczeniową. Na wstępie pracy przedstawiono ogólną zasadę działania wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji ze zmiennym strumieniem powietrza. Opisano jej najważniejsze elementy, urządzenia oraz wykazano korzyści płynące ze stosowania takich systemów. Przedstawiono również zasadę działania programu służącego do doboru nawiewników powietrza. Następnie w opisie technicznym, przedstawiono przedmiot i podstawę opracowania, charakterystykę obiektu oraz dokładny opis zaprojektowanej instalacji. Dodatkowo umieszczono wymagania ogólne oraz metodykę obliczeniową. W ostatniej części pracy przedstawiono szczegółowe obliczenia wraz ze sposobem doboru poszczególnych elementów instalacji oraz rysunki techniczne.
File
  • File: 1
    SobotkaPaulinaPracaInżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 25902

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8f3139301aad497ba4d64667f9a7ee92/
URN
urn:pw-repo:WUT8f3139301aad497ba4d64667f9a7ee92

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page