Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role of leasing in the financing of economic activity of small and medium-sized enterprises

Patrycja Anna Pawliszak

Abstract

In my work I presented the general concept of leasing as a source of financing of the SMEs sector, as well as distinguished and analyzed the offer leasing used cars and tried to justify the criteria for this choice. In addition to credit, leasing is one of the most popular sources of financing. Because of the criteria for providing capital. It can be divided into two main types: financial leasing and operational leasing. In the event that the lessee will make the same depreciation, choose the financial leasing. Then the subject of the lease agreement will become his property, along with payment of the last installment. In contrast, operating leases, in which case VAT is paid in advance, together with the first installment. In a situation where the lessee decides to operating leases he has this tax will be added to each lease. And at the end of the lease, you have the right of first refusal of the leased object. The choice of the leasing company and the offer is an individual matter. Every entrepreneur has the right to choose, so that the terms are most favorable for him. It is important to carefully read the contract and make responsible decision, because the lease is a contract concluded for an extended period of time.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Patrycja Anna Pawliszak (CESS) Patrycja Anna Pawliszak,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Rola leasingu w finansowaniu działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw
Supervisor
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
leasing, kapitał obcy, małe i średnie przedsiębiorstwa
Keywords in English
leasing, foreign capital, small and medium companies
Abstract in Polish
W mojej pracy zaprezentowałam ogólne pojęcie leasingu jako źródła finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP, a także wyodrębniłam i przeanalizowałam wykorzystane oferty leasingu samochodów osobowych oraz spróbowałam uzasadnić kryteria tego wyboru. Obok kredytu, leasing jest jednym z najpopularniejszych źródeł finansowania. Ze względu na kryteria udostępniania kapitału. Można go podzielić na dwa główne rodzaje: leasing finansowy i leasing operacyjny. W przypadku gdy leasingobiorca woli sam dokonywać odpisów amortyzacyjnych, wybierze leasing finansowy. Wówczas przedmiot umowy leasingu stanie się jego własnością wraz z uiszczeniem ostatniej raty. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, w tym przypadku podatek VAT opłacany jest z góry wraz z pierwszą ratą. W sytuacji, gdy leasingobiorca decyduje się na leasing operacyjny ma on doliczany ten podatek do każdej z rat leasingowych. Oraz po zakończeniu okresu leasingowego, ma prawo pierwokupu przedmiotu leasingowanego. Wybór firmy leasingowej oraz oferty jest sprawą indywidualną. Każdy przedsiębiorca ma prawo dokonać wyboru, tak by warunki umowy były dla niego najkorzystniejsze. Ważne jest dokładne przeczytanie umowy oraz odpowiedzialne podjęcie decyzji, ponieważ umowa leasingowa, jest umową zawieraną na dłuższy okres czasu.
File
  • File: 1
    Praca-lic cała.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11267

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8f1a4b5cffb9411aa9ed3d526b296d89/
URN
urn:pw-repo:WUT8f1a4b5cffb9411aa9ed3d526b296d89

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page