Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Conceptual design of restructuring of the Poddębice station track system as a part of the modernization of the 131 Chorzów Batory - Tczew railway line

Maksymilian Marek Krajewski

Abstract

The subject of the thesis was the conceptual design of modernization of track system and platforms in the Poddębice station. The thesis comprises of two parts, the study one and the design part. In the first part, the analysis of present condition of platforms as well as the geometrical layout and the track superstructure was presented. For the planned reconstruction the design assumptions were adopted, which aim is to increase the maximum speed on the line and to adapt the platforms for people with reduced mobility. The assumptions meet the requirements of reconstruction of the railway line planned by the infrastructure manager. In the project part, two options of station reconstruction including track system and railway platforms with subways were described. The calculations and drawings were attached. The project was designed in accordance with the requirements of Technical Specifications for Interoperability and polish law and technical standards. Both variants were evaluated and a comparative analysis with a choice of a better solution was conducted. Finally, the benefits of the proposed modernization and changes in the speed limit at the station were shown.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maksymilian Marek Krajewski (FCE) Maksymilian Marek Krajewski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt koncepcyjny przebudowy układu torowego stacji Poddębice w ramach modernizacji linii kolejowej 131 Chorzów Batory - Tczew
Supervisor
Stanisław Zdzisław Żurawski (FCE/IRB) Stanisław Zdzisław Żurawski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
51 + załączniki
Internal identifier
DIL-3824
Reviewers
Stanisław Zdzisław Żurawski (FCE/IRB) Stanisław Zdzisław Żurawski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wojciech Antoni Oleksiewicz (FCE/IRB) Wojciech Antoni Oleksiewicz,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
stacje kolejowe, linie kolejowe, projektowanie stacji kolejowych
Keywords in English
Railway stations, Railway lines, Railway stations design
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej był projekt koncepcyjny modernizacji układu torowego i peronowego stacji Poddębice. Opracowanie składa się z części studialnej oraz projektowej. W pierwszej z nich przedstawiono istniejący stan peronów oraz układu geometrycznego i nawierzchni torowej. Dla przewidzianej przebudowy przyjęto założenia projektowe zgodne z programem modernizacji linii zarządcy infrastruktury, mającym na celu podniesienie prędkości dopuszczalnej na linii oraz dostosowanie peronów do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W części projektowej opisano dwie koncepcje przebudowy stacji w zakresie układu torowego i obiektów obsługi podróżnych oraz wykonano stosowne obliczenia i dokumentację rysunkową. Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności oraz krajowych przepisów i standardów technicznych. W ramach porównania obu wariantów przedstawiono zalety i wady każdego z nich oraz dokonano wyboru korzystniejszego. Finalnie pokazano korzyści z proponowanej przebudowy oraz zmiany w prędkości dopuszczalnej na stacji.
File
  • File: 1
    praca inż-Krajewski Maksymilian-251868.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10903

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8f02058c3ca04b6ba736289fbfdc4b68/
URN
urn:pw-repo:WUT8f02058c3ca04b6ba736289fbfdc4b68

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page