Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Robotic position of project to palletizing in woodwork

Michał Igor Szost

Abstract

The aim of the thesis was to design a pallet position to cooperate with carpentry. The first chapter contains a description of the purpose and scope of work. In the second chapter, explained the concept of the robot and the use of robots in the remainder were placed information on the potholders and programming languages. The third section contains information on the palletizing systems. The end of the third chapter is a description of the sample program for handling and production of window profiles. In the fourth chapter was presented the concept of cooperate with position. In addition, the remainder of the fourth chapter provides information on the menu of K-Roset, who used to design and develop the program. The last chapter contains an analysis of the programme concerning the collision of elements during simulation of the robot. The final part of the work is a summary and description of the difficulties encountered when designing cooperate with position.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Igor Szost (FCEMP) Michał Igor Szost,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt zrobotyzowanego stanowiska do paletyzacji stolarki budowlanej
Supervisor
Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Leszek Powierża (FCEMP/IMEn) Leszek Powierża,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
paletyzacja, robotyka, profile okienne, stanowisko, trajektoria
Keywords in English
palletizing, robotics, window profiles, position, trajectory
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej było zaprojektowanie zrobotyzowanego stanowiska do paletyzacji stolarki budowlanej. Pierwszy rozdział zawiera opis celu i zakres pracy. W drugim rozdziale zostało wyjaśnione pojęcie robot oraz zastosowanie robotów, w dalszej części zostały umieszczone informacje na temat chwytaków i języków programowania. Trzeci rozdział zawiera informacje na temat systemów paletyzacji. Koniec trzeciego rozdziału stanowi opis przykładowego programu do paletyzacji oraz produkcję profili okiennych. W czwartym rozdziale została przedstawiona koncepcja zrobotyzowanego stanowiska. Dodatkowo w dalszej części czwartego rozdziału zawarto informacje na temat menu programu K-Roset, który posłużył do zaprojektowania stanowiska i opracowania programu. Ostatni rozdział zawiera analizę programu dotyczącą kolizji elementów podczas symulacji robota. Końcowa część pracy to podsumowanie, wnioski oraz opis trudności napotkanych podczas projektowania zrobotyzowanego stanowiska.
File
  • File: 1
    253674_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8210

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8ef28f1334f64e92a49fd1a0cb71d2b6/
URN
urn:pw-repo:WUT8ef28f1334f64e92a49fd1a0cb71d2b6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page