Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Processing gas detector signals on Parallella computing cluster

Piotr Tulpan

Abstract

The aim of this Bachelor Thesis was to verify capabilities of Adapteva's Parallella board with Epiphany processor as measuring system as part of GEM detector used for data processing. Crucial problems and limits of examined board were presented. The first chapter describes the characteristic of computing clusters and present review of devices available on the market. In the following sections the connection between processors were analyzed and measured. Next chapter shows disadvantages of transmission and possible ways of improvements. In the end the performance test of used module was conducted with algorithms and data dedicated to gas detectors.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Tulpan (FEIT/PE) Piotr Tulpan,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wykorzystanie klastra obliczeniowego Parallella do przetwarzania sygnałów z detektorów gazowych
Supervisor
Grzegorz Henryk Kasprowicz (FEIT/PE) Grzegorz Henryk Kasprowicz,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika i Inżynieria Komputerowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
1-59
Keywords in Polish
Parallella, Epiphany, Adapteva, GEM, układy wieloprocesorowe, procesory wielordzeniowe obliczenia równoległe, klaster obliczeniowy
Keywords in English
Parallella, Epiphany, Adapteva, GEM, multicore, multiprocessor, parallel computing, computing cluster
Abstract in Polish
W poniższej pracy sprawdzono możliwości wykorzystania układu Epiphany firmy Adapteva jako modułu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych w systemie pomiarowym detektora GEM. Wskazano istotne ograniczenia oraz problemy z jakimi można się spotkać przy wykorzystaniu badanego układu w docelowym zastosowaniu. Wstęp zawiera charakterystykę klastrów obliczeniowych oraz zestawienie urządzeń tego typu dostępnych na rynku. W kolejnych rozdziałach wykonano pomiary szybkości transmisji danych między dwoma procesorami zastosowanymi w badanym układzie. Przeprowadzono analizę zastosowanego między nimi połączenia oraz sposobu transmisji. Przedstawiono ograniczenia jakie niesie za sobą zastosowane połączenie i ewentualne możliwości poprawy jego przepustowości. Następnie wykonano pomiar wydajności układu w przypadku wykonywania operacji arytmetycznych wykorzystywanych w przetwarzaniu sygnałów z detektorów gazowych na danych o strukturze specyficznej dla tego typu detektorów.
File
  • File: 1
    Piotr_Tulpan_praca_inz.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8edef16bb42246fb9208b3911fc20f9a/
URN
urn:pw-repo:WUT8edef16bb42246fb9208b3911fc20f9a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page