Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the process of furnace grate machining on a CNC machine

Tomasz Kacper Matosek

Abstract

Title of the graduation work is „Project of the process of furnace grate machining on a CNC machine”. The first part of the work present theoretical possibilities of machining and, how to support it through CAD / CAM systems , and next machining on CNC machines. The second part of the work presents the process of designing parts, furnace grate, creation of 2D drawings, and then designing the technological process of machining part with the necessary tools for mounting on a CNC machine and manufacture using CAM software. Parameters and tools for machining were selected using software available on the website of the cutting tool manufacturer Sandvik Coromant. The design process was carried out in the AutoDesk Inventor program, and the machining process using the ZW3D using pre-selected tools and parameters. The result of the above-mentioned actions is to create a model of the part and generate tool paths, after which the NC code for the CNC machine is generated, which allows the manufacture part. Information illustrating the production process of parts of the furnace grate has been described in the form of technological cards and execution drawings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Kacper Matosek (FPAE) Tomasz Kacper Matosek,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt procesu obróbki części rusztu pieca na obrabiarce CNC
Supervisor
Wiesław Rogoziński (FPAE/IAAM) Wiesław Rogoziński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-10-2019
Issue date (year)
2019
Pages
54
Internal identifier
MEL; PD-5275
Reviewers
Wiesław Rogoziński (FPAE/IAAM) Wiesław Rogoziński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
proces technologiczny części , obróbka skrawaniem, system CAD/CAM, AutoDesk Inventor, ZW3D
Keywords in English
technological part process, machining, CAD / CAM system, AutoDesk Inventor, ZW3D
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest „Projekt procesu obróbki części rusztu pieca na obrabiarce CNC”. W pierwszej części pracy zostaną przedstawione teoretycznie zagadnienia na temat obróbki skrawaniem oraz sposobów jej wspierania poprzez systemy CAD/CAM, a następnie wykonane obróbki na maszynach CNC. Druga część pracy przedstawia proces projektowania części rusztu pieca, oraz opracowanie jego rysunków wykonawczych, a następnie zaprojektowanie procesu technologicznego obróbki części wraz z niezbędnymi przyrządami do mocowania na obrabiarce CNC z pomocą oprogramowania CAM. Parametry i narzędzia do obróbki skrawaniem zostały dobrane za pomocą oprogramowania udostępnionego na stronie internetowej producenta narzędzi skrawających Sandvik Coromant. Proces projektowania detalu został przeprowadzony w programie AutoDesk Inventor , a proces obróbki ubytkowej za pomocą programu ZW3D przy pomocy wcześniej dobranych narzędzi i parametrów. Wynikiem wykonania wyżej wymienionych działań jest stworzenie modelu obrabianego elementu oraz wygenerowanie ścieżek narzędzi, dzięki czemu zostaje wygenerowany kod NC na obrabiarkę CNC, który umożliwia wytworzenie opracowywanego elementu. Informacje obrazujące proces produkcji części chwytaka zostały opisane pod postacią kart technologicznych oraz rysunków wykonawczych.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Tomasz_Matosek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36180

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8ead48f2fe43439e8efefcdbeab88e7a/
URN
urn:pw-repo:WUT8ead48f2fe43439e8efefcdbeab88e7a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page