Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

3D modeling tool adapted to requirements of rapid prototyping technique and supporting the process of designing of traffic system

Aleksandra Zabuska

Abstract

The purpose of this thesis was to build 3D modelling tool adapted to rapid prototyping technique requirements and supporting the process of designing the traffic system. Elements, which assemble the tool was designed in Catia software using parametrization of dimensions. The details are adapted to be printed on 3D printer and selected elements were experimentally printed. Complete tool contains basic 34 elements, which, duplicated, been used to build 3D mockup of crossroad. The thesis contains a description of the process of creating the mockup, its features and examples of usage. On the basis of analysis author conclude that created tool simplifies the process of designing traffic system and allows better visualization of projects.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Zabuska (FT) Aleksandra Zabuska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Narzędzie modelowania 3D dostosowane do wymogów techniki rapid prototyping i wspomagające proces projektowania organizacji ruchu drogowego
Supervisor
Krzysztof Fiok (FT/DTTD) Krzysztof Fiok,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Włodzimierz Choromański (FT/DTTD) Włodzimierz Choromański,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT) Krzysztof Fiok (FT/DTTD) Krzysztof Fiok,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
rapid prototyping, modelowanie 3D, organizacja ruchu drogowego, druk 3D, parametryzacja, makieta
Keywords in English
rapid prototyping, 3D modelling, traffic system, 3D printing, parametrization, mockup
Abstract in Polish
Niniejsza praca miała na celu stworzenie narzędzia modelowania 3D dostosowanego do wymagań techniki rapid prototyping i wspomagającego proces projektowania organizacji ruchu drogowego. Elementy, z których składa się narzędzie zostały zaprojektowane w programie Catia z zastosowaniem parametryzacji wymiarów. Detale zostały przystosowane do wydruku na drukarce 3D, zrealizowano próbne wydruki wybranych elementów. Cały projekt zawiera 34 elementy podstawowe, które zostały wielokrotnie wykorzystane do zbudowania makiety 3D skrzyżowania. Praca zawiera opis procedury tworzenia makiety, jej cechy oraz przykładowe możliwości zastosowania narzędzia do tworzenia makiet. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że stworzone narzędzie ułatwia proces projektowania organizacji ruchu drogowego oraz umożliwia lepszą wizualizację projektu.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Aleksandra Zabuska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9603

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8e9a9a68cd444e3ea62b99df05616dda/
URN
urn:pw-repo:WUT8e9a9a68cd444e3ea62b99df05616dda

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page