Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The realization of situational-altitude map of The Multimedia Fountain Park in Warsaw

Anna Tytuła, Monika Ewa Frankowska

Abstract

The aim of this engineering work is drawing up a digital situational-altitude map of The Multimedia Fountain Park in Warsaw in scale 1:500 based on the results obtained from direct field measurements. This work includes topics related to the issuing maps i.e. geodetic fieldworks and consequent elaboration of the received data. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical chapters include information relating to issues necessary to accomplish the measurement, analysis of the results and the implementation of map in digital form. The concept of the situational-elevation map is discussed in the context of basic map. Moreover, the national spatial reference system is characterized, in particular the national flat rectangular coordinate system “2000” and national altitude coordinate system Kronsztad 86. The work also presents surveying grids with classification and focuses on control surveying grid as situational-altitude traverse. The division into groups with determining precision and used methods of measurement of details of the terrain (tacheometric measurement, GNSS-TRK measurement) also are discussed in this part. The practical part of this paper describes the progress of fieldworks (the field examination, the establishing of the control surveying grids, the measurement of the surveying grids and details of the terrain) and the development of its results. What is more, the measuring equipment which was used is characterized and carried out activities, including the creation of the map and digital terrain model are chronologically described. Calculations were made in Winkalk, and the map was created in the Geomap. The summary of the diploma paper contains the observations and conclusions ensuing from difficulties encountered in implementing the task connected with the thesis subject. The results of this work was concluded and analyzed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Tytuła (FGC) Anna Tytuła,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Monika Ewa Frankowska (FGC) Monika Ewa Frankowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej Multimedialnego Parku Fontann w Warszawie
Supervisor
Alicja Sadowska (FGC/DEIS) Alicja Sadowska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maria Pokarowska (FGC/DEIS) Maria Pokarowska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Alicja Sadowska (FGC/DEIS) Alicja Sadowska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Maria Pokarowska (FGC/DEIS) Maria Pokarowska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Alicja Sadowska (FGC/DEIS) Alicja Sadowska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
mapa sytuacyjno-wysokościowa, pomiar tachimetryczny, pomiar GNSS-RTK, osnowa pomiarowa, szczegóły terenowe
Keywords in English
situational-elevation map, tacheometric measurement, GNSS-RTK measurement, surveying grids, details of the terrain
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest sporządzenie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej Multimedialnego Parku Fontann w Warszawie w skali 1:500 w oparciu o wyniki uzyskane z bezpośrednich pomiarów terenowych. W pracy pokazany jest cały proces od wykonania pomiarów do opracowania mapy. Praca została podzielona na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej omówiono pojęcie mapy sytuacyjno-wysokościowej ze szczególnym uwzględnieniem mapy zasadniczej. Scharakteryzowano państwowy system odniesień przestrzennych, a w szczególności państwowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych „2000” oraz państwowy układ wysokościowy Kronsztad 86. Przedstawiono informacje na temat klasyfikacji osnów geodezyjnych, skupiając się na zagadnieniu osnowy pomiarowej sytuacyjno-wysokościowej, a następnie omówiono podział na grupy dokładnościowe szczegółów terenowych oraz krótko scharakteryzowano metody ich pomiaru wykorzystane w pomiarach terenowych, a mianowicie metodę tachimetryczną i GNSS-RTK. W części praktycznej opisano przebieg wykonanych prac terenowych: od wywiadu terenowego, poprzez założenie i pomiar osnowy pomiarowej (w postaci ciągu sytuacyjno-wysokościowego) do pomiaru szczegółów terenowych. Krótko scharakteryzowano użyty sprzęt pomiarowy. W dalszej części przedstawiono proces numerycznego opracowania danych pomiarowych oraz jego wyniki, w tym proces tworzenia mapy sytuacyjnej i numerycznego modelu terenu. Obliczenia przeprowadzono w programie WinKalk, natomiast mapę numeryczną wykonano w programie GeoMap. Pracę kończy rozdział zatytułowany „Podsumowanie i wnioski końcowe”, w którym przeanalizowano i podsumowano przebieg wykonanych prac.
File
  • File: 1
    FRANKOWSKA - 1024635, TYTUŁA - 1024720, PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5260

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8e839ce6795c48cfae468359e184ddf6/
URN
urn:pw-repo:WUT8e839ce6795c48cfae468359e184ddf6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page