The parallel implementation of the k - means algorithm using OpenMP

Marcin Jazgarski

Abstract

The appearance of a home computers with multi-core processors on the market forced programmers to change way of programming. To use all the resources such processors can deliver, programmers should adjust their code to take advantage from multiple cores. In this thesis is provided one of the way to achieve it: use OpenMP API to parallelize C++ code. Discussed the directives of OpenMP interface and shown how to use them. Can be found here multithreading implementation for basic k - means algorithm and same algorithm accelerated by triangle inequality. As result of this work library of sequential and paralleled functions using the k - means algorithm was created.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Marcin Jazgarski (FEIT)
Marcin Jazgarski,,
- Faculty of Electronics and Information Technology
Title in PolishRównoległa implementacja algorytmu k - średnich z wykorzystaniem OpenMP
Supervisor Rajmund Kożuszek (FEIT / IN)
Rajmund Kożuszek,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Study subject / specialization, Informatyka (Computer Science)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date11-03-2016
Issue date (year)2016
Reviewers Krzysztof Gracki (FEIT / IN)
Krzysztof Gracki,,
- The Institute of Computer Science
, Rajmund Kożuszek (FEIT / IN)
Rajmund Kożuszek,,
- The Institute of Computer Science
Keywords in Polishk – średnich, OpenMP, zrównoleglanie, wielowątkowość, zasada nierówności trójkąta, C++
Keywords in Englishk – means, OpenMP, parallelization, multithreading, triangle inequality, C++
Abstract in PolishPojawienie się na rynku wielordzeniowych procesorów do zastosowania w komputerach domowych zmusiło programistów do zmiany tworzenia programów. Aby skorzystać z wszystkich zasobów takich procesorów należy dostosować swój kod do obsługi wielu rdzeni. W niniejszej praca przybliżony został sposób zrównoleglania programów za pomocą interfejsu programistycznego OpenMP napisanego m.in. dla języka programowania C++. Omówiona została obsługa dyrektyw interfejsu OpenMP oraz sposób ich stosowania. Znaleźć tu także można implementację obsługi wielowątkowości na przykładzie zrównoleglania podstawowego algorytmu grupującego k – średnich oraz algorytmu zmodyfikowanego za pomocą zasady nierówności trójkąta. Zgłębione zostały zasady grupowania za pomocą tychże algorytmów i przedstawiono ich implementację. W wyniku przeprowadzonych badań powstała biblioteka funkcji sekwencyjnych oraz zrównoleglonych, grupujących za pomocą algorytmu k – średnich.
File
183597 MARCIN JAZGARSKI Równoległa implementacja algorytmu k – średnich.pdf 1.42 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 10322

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?