Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The parallel implementation of the k - means algorithm using OpenMP

Marcin Jazgarski

Abstract

The appearance of a home computers with multi-core processors on the market forced programmers to change way of programming. To use all the resources such processors can deliver, programmers should adjust their code to take advantage from multiple cores. In this thesis is provided one of the way to achieve it: use OpenMP API to parallelize C++ code. Discussed the directives of OpenMP interface and shown how to use them. Can be found here multithreading implementation for basic k - means algorithm and same algorithm accelerated by triangle inequality. As result of this work library of sequential and paralleled functions using the k - means algorithm was created.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Jazgarski (FEIT) Marcin Jazgarski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Równoległa implementacja algorytmu k - średnich z wykorzystaniem OpenMP
Supervisor
Rajmund Kożuszek (FEIT/ICS) Rajmund Kożuszek,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Gracki (FEIT/ICS) Krzysztof Gracki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Rajmund Kożuszek (FEIT/ICS) Rajmund Kożuszek,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
k – średnich, OpenMP, zrównoleglanie, wielowątkowość, zasada nierówności trójkąta, C++
Keywords in English
k – means, OpenMP, parallelization, multithreading, triangle inequality, C++
Abstract in Polish
Pojawienie się na rynku wielordzeniowych procesorów do zastosowania w komputerach domowych zmusiło programistów do zmiany tworzenia programów. Aby skorzystać z wszystkich zasobów takich procesorów należy dostosować swój kod do obsługi wielu rdzeni. W niniejszej praca przybliżony został sposób zrównoleglania programów za pomocą interfejsu programistycznego OpenMP napisanego m.in. dla języka programowania C++. Omówiona została obsługa dyrektyw interfejsu OpenMP oraz sposób ich stosowania. Znaleźć tu także można implementację obsługi wielowątkowości na przykładzie zrównoleglania podstawowego algorytmu grupującego k – średnich oraz algorytmu zmodyfikowanego za pomocą zasady nierówności trójkąta. Zgłębione zostały zasady grupowania za pomocą tychże algorytmów i przedstawiono ich implementację. W wyniku przeprowadzonych badań powstała biblioteka funkcji sekwencyjnych oraz zrównoleglonych, grupujących za pomocą algorytmu k – średnich.
File
  • File: 1
    183597 MARCIN JAZGARSKI Równoległa implementacja algorytmu k – średnich.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10322

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8e3b9d29f78b4ca98b6511fdfc676811/
URN
urn:pw-repo:WUT8e3b9d29f78b4ca98b6511fdfc676811

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page