Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Feature points detection and matching in the collection of images

Michał Kamil Żołyniak

Abstract

In many cases feature detection and matching in the collection of images may help experts in analyzing documents. The main aim of the diploma thesis is to verify the effectiveness of image analysis methods such as detecting and matching of interest points. Moreover possibilities of using this techniques in solving problems in the field of handwriting analysis will be examined. As a part of this project application for Windows platform will be developed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Kamil Żołyniak (FEIT) Michał Kamil Żołyniak,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wyszukiwanie elementów podobnych w zbiorach obrazów
Supervisor
Rajmund Kożuszek (FEIT/ICS) Rajmund Kożuszek,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
20/16 (2134)
Reviewers
Krzysztof Chabko (FEIT/ICS) Krzysztof Chabko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Rajmund Kożuszek (FEIT/ICS) Rajmund Kożuszek,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
wizja komputerowa, widzenie maszynowe, analiza obrazu, przetwarzanie obrazu, ekspertyza pismoznawcza, punkt charakterystyczny, cecha obrazu, detektor, deskryptor, SURF, Speeded Up Robust Features, OpenCV
Keywords in English
computer vision, image analysis, image processing, handwriting analysis,interest point, image feature, detector, descriptor, SURF, Speeded Up Robust Features, OpenCV
Abstract in Polish
W wielu przypadkach wykrywanie elementów podobnych występujących w kolekcjach obrazów może wspomagać ekspertów zajmujących się badaniem pisma w procesie analizy dokumentów. Celem niniejszej pracy jest weryfikacja skuteczności analizy obrazu metodą detekcji i dopasowania punktów charakterystycznych oraz sprawdzenie potencjalnej możliwości wykorzystania tej techniki w rozwiązywaniu problemów z dziedziny ekspertyzy pismoznawczej. W ramach projektu zostanie stworzona aplikacja realizująca zadanie wyszukiwania elementów podobnych w kolekcjach obrazów.
File
  • File: 1
    Zolyniak_Michal-Wyszukiwanie_elementow_podobnych-praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9722

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8e1b77255be54dec8b279e9504186f65/
URN
urn:pw-repo:WUT8e1b77255be54dec8b279e9504186f65

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page