Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Assessing the effectiveness of promotional campaigns on example of the Office for the Białołęka District

Julia Maria Tomaszewska

Abstract

This thesis is devoted to assessing the effectiveness of promotional campaigns in light of the growing importance of marketing management in the public administration sector, on example of the Office for the Białołęka District. Effectiveness of the promotional campaigns undertaken by the Office for the Białołęka District has been assessed on assumption that correct promotional efforts lead to improving of communications and attaining the envisaged objectives. The work has been divided into three sections. The first presents the concepts of marketing, introduces promotions as an instrument of marketing, defines objectives of promotion, ways of determining its effectiveness and tools used, followed by evaluation of promotional campaigns conducted in the Internet, diving the campaign into stages, and presenting the benefits associated with the promotional campaigns. The second section focuses on services offered by the Office for the Białołęka District and analyzes the development of its infrastructures. The third section discusses stages of a promotional campaign where a target group of recipients have been selected, the objectives of the campaign, tools used in formulating the campaign, with subsequent assessment of its effectiveness.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Julia Maria Tomaszewska (FASS) Julia Maria Tomaszewska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Ocena efektywności kampanii promocyjnej na przykładzie Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Supervisor
Małgorzata Stawicka (FASS/DPELEP) Małgorzata Stawicka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Małgorzata Stawicka (FASS/DPELEP) Małgorzata Stawicka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, marketing, promocja, efektywność, skuteczność, reklama, kampania promocyjna
Keywords in English
Office for the Białołęka District Metropolitan City of Warsaw, marketing, promotion, effectiveness, efficiency, advertising, promotional campaign
Abstract in Polish
Tematem pracy jest ocena efektywności kampanii promocyjnej na przykładzie Urzędu Dzielnicy Białołęka, ze względu na wzrost znaczenia zarządzania marketingowego w sektorze administracji publicznej. Celem niniejszej pracy jest ocena efektywności kampanii promocyjnej na przykładzie działań podejmowanych przez Urząd Dzielnicy Białołęka. Za tezę przyjęto, że prawidłowo przeprowadzona kampania promocyjna wpływa na poprawienie efektów komunikacyjnych i osiągnięcie założonych celów. Praca została podzielona na trzy części. W pierwszym rozdziale został wyjaśniony termin marketingu, przedstawiono promocję jako instrument marketingu, określono cel promocji, opisano efektywność promocji i narzędzia, następnie promocję internetową oraz etapy i zalety kampanii promocyjnej. W drugim rozdziale skupiono się na demografii Dzielnicy. Opisano potrzeby mieszkańców, przedstawiono usługi jakie świadczy Urząd Dzielnicy Białołęka oraz opisano rozwój infrastruktury. Trzeci rozdział pracy dotyczy etapów kampanii promocyjnej, w której określono docelową grupę adresatów następnie podano cel kampanii, wymieniono narzędzia, jakimi posługiwano się podczas tworzenie kampanii promocyjnej i oceniono efektywność kampanii promocyjnej.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34665

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8df9f0a280e3459f805e01ed6e1ac7bd/
URN
urn:pw-repo:WUT8df9f0a280e3459f805e01ed6e1ac7bd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page