Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study of paragliding variometer with an integrated GPS receiver

Kamil Kowalczyk

Abstract

The subject for a present graduate work is creating and structure of paragliding variometer that is equipped in its system with integrated GPS receiver. This project assumes not only hardware and programming element realization, but also is supposed to pose a deliberate base for onwards construction’s development. The first part of this work is strictly concerned with some theoretical aspects. It was enunciated what exactly variometer is and what is its meaning in paragliding flights. What is more, some additional opportunities and usages that goes from the variometer’s integration with an GPS receiver were emphasized. In subsequent chapter some professional devices accessible on a current market were described. They were split up into several categories subject to technological content of construction and their held functions. In this chapter were indicated opportunities and restrictions both the simplest sonic variometers, and the most elaborated that possess midst their functions some inbuilt map’s service, which are displayed on big, colorful screens. The follow-up part presents lots of requirements which are being put on designed device. All hardware premises were characterized, out of which the most significant is a choice of method how to select information on vertical rate, that is based on measured static pressure differentiation. In following part some chosen system’s elements were described and portrayed the schemes connections. Besides, it indicates an overall delineation of microcontroller software. For measurement was used an electronical barometer Bosch BMP180. Entire system is navigated with an efficient 32 bitwise microcontroller out of STM32L1 group. The GPS receiver that was used is Quectel L86, which enables both GPS and GLONASS over. Indicated device possesses a monochromatic graphic display with 2,7’’ diagonal and screen resolution 128x64 pixels. The display is regulated by device drived which is inserted in the screen’s glass. In this apparatus is also mounted an electromagnetic buzzer, that makes sounds with appropriate frequencies based on current speed. What is more, the connector for micoSD memory card was added, that allows to save the fly past route and different coveted parameters which are measured by this tool. By permitting the following enlargement also in hardware respect, in printed circuit exist two connectors, which allow to connect the external system’s elements using SPI, I2C i USART interfaces. Presented device is boosted with two AA batteries , which consumption can be watched over by microcontroller. The last phase of this graduate work is to put forward some tests of this device based on accuracy rating for variometer and GPS receiver and discuss all conclusions that were formed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Kowalczyk (FPAE) Kamil Kowalczyk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Opracowanie wariometru paralotniowego ze zintegrowanym odbiornikiem GPS
Supervisor
Przemysław Bibik (FPAE/IAAM) Przemysław Bibik,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
52
Internal identifier
MEL; PD-3538
Reviewers
Robert Głębocki (FPAE/IAAM) Robert Głębocki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Przemysław Bibik (FPAE/IAAM) Przemysław Bibik,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
wariometr paralotniowy, paralotniarstwo, barometr cyfrowy, odbiornik GPS, mikrokontrolery, ARM, STM32, wyświetlacz ST7565R
Keywords in English
paragliding variometer, paragliding, electronical barometer, GPS receiver, microcontrollers, ARM, STM32, ST7565R display
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest zaprojektowanie i budowa wariometru paralotniowego, posiadającego w swoim układzie zintegrowany odbiornik GPS. Projekt zakłada zarówno wykonanie części sprzętowej jak i programowej urządzenia i stanowić ma przemyślaną bazę do dalszego rozwoju konstrukcji. Pierwsza część pracy dotyczy aspektów teoretycznych zagadnienia. Przedstawiono, czym jest wariometr oraz jakie jest jego znaczenie w lotach paralotniowych. Wyszczególniono także dodatkowe zastosowania i możliwości, płynące z integracji wariometru z odbiornikiem GPS. W kolejnym rozdziale opisane zostały profesjonalne urządzenia dostępne na rynku. Dokonano ich podziału na kilka kategorii w zależności od zaawansowania technicznego konstrukcji oraz posiadanych funkcji. W rozdziale tym przedstawione zostały możliwości i ograniczenia zarówno najprostszych wariometrów dźwiękowych, jak i najbardziej rozbudowanych urządzeń, posiadających wśród swoich funkcji obsługę wbudowanych map, które wyświetlane są na dużych, kolorowych ekranach. W dalszej części pracy przedstawiono wymagania stawiane projektowanemu urządzeniu. Opisano założenia sprzętowe, spośród których najważniejszym jest wybór metody uzyskiwania informacji o prędkości pionowej, która opiera się na różniczkowaniu mierzonego ciśnienia statycznego. Następnie dokładnie opisano wybrane elementy systemu, przedstawiono schematy połączeń oraz dokonano opisu oprogramowania mikrokontrolera. Do pomiaru ciśnienia wykorzystano barometr elektroniczny Bosch BMP180. Całym układem steruje wydajny 32-bitowy mikrokontroler z rodziny STM32L1. Wykorzystanym odbiornikiem GPS jest natomiast Quectel L86, pozwalający na odbiór zarówno sygnału GPS jak i GLONASS. Urządzenie posiada monochromatyczny wyświetlacz graficzny o przekątnej 2,7” i rozdzielczości 128 x 64 pikseli. Wyświetlacz kontrolowany jest przez wbudowany w szkło ekranu sterownik ST565R. W przyrządzie zamontowano także brzęczyk elektromagnetyczny, który wydaje dźwięki o odpowiednich częstotliwościach w zależności od aktualnej prędkości. Dodano także złącze kart pamięci micoSD, pozwalające na zapis trasy przelotu oraz innych pożądanych parametrów mierzonych przez przyrząd. W celu umożliwienia dalszej rozbudowy także pod względem sprzętowym, w obwodzie drukowanym znalazły się dwa złącza, które pozwalają na podłączenie zewnętrznych elementów systemu wykorzystujących interfejsy SPI, I2C i USART. Urządzenie zasilane jest dwoma bateriami AA, których zużycie może być monitorowane przez mikrokontroler. W ostatniej części pracy omówiono wykonane testy urządzenia pod względem dokładności wskazań wariometru i odbiornika GPS. Przedstawiono także wnioski płynące z powyższych badań oraz z samego użytkowania przyrządu.
File
  • File: 1
    praca inzynierska - Kamil Kowalczyk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9301

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8dc2d301ace540ec86dc653ab9c7caed/
URN
urn:pw-repo:WUT8dc2d301ace540ec86dc653ab9c7caed

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page