Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The conception of organization passengers transport for Radom airport

Sylwester Stefański

Abstract

In connection with a dynamic increase in popularity of the air transport in Poland, the authorities of Radom decided to build a passenger airport. Entered into the register of civil airports in 2014, Airport Radom S.A. was built in the area of the Military Airport Radom-Sadków and there are held regular passenger flights since 2005. The thesis presented below focuses on the development the conception of passengers service transport organization for Radom airport. Presented variant solutions take into consideration to this end the use of road and rail transport. There were also determined the means of transport, which would allow the transportation of passangers, their routes and the public transport timetables. The scope of this thesis includes technical and operational characteristics of the airport (location, technical specifications, means of transport), the characteristics of the current work (transport operators, timetable and number of flights), the forecast of the number of passengers and the project of passengers service transport organization. In the work are used calculations to determine the actual number of people profiting from the airport and the forecast of the number of passengers. These specifications were used to calculate the amount of necessary means of transport enabling to the transportation of passengers. There are presented three variant solutions for the passenger service, which were precisely analysed and compared.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sylwester Stefański (FT) Sylwester Stefański,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Koncepcja organizacji pasażerskich przewozów w obsłudze lotniska w Radomiu
Supervisor
Wiesław Kita (FT) Wiesław Kita,, Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Faculty of Transport (FT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wiesław Kita (FT) Wiesław Kita,, Faculty of Transport (FT) Jacek Kukulski (FT/DTI) Jacek Kukulski,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
lotnisko, Radom, Sadków, port, lotniczy, obsługa, pasażerskie, przewozy
Keywords in English
airport, Radom, Sadków, service, passenger, transport
Abstract in Polish
W związku z dynamicznym wzrostem popularności transportu lotniczego w Polsce władze miasta Radom zdecydowały się na budowę pasażerskiego lotniska. Wpisany do rejestru lotnisk cywilnych w 2014 roku Port Lotniczy Radom S.A. powstał na terenie wojskowego lotniska Radom Sadków i od 2015 roku odbywają się na nim regularne loty pasażerskie. Poniższa praca skupia się na opracowaniu koncepcji organizacji pasażerskich przewozów w obsłudze lotnika w Radomiu. Przedstawione rozwiązania wariantowe uwzględniały wykorzystanie w tym celu transportu drogowego oraz kolejowego. Określone zostały także środki transportowe, które będą umożliwiały dowóz i odwóz pasażerów, ich trasy przejazdu oraz rozkłady jazdy. Zakres pracy obejmuje charakterystykę techniczno- eksploatacyjną lotniska (lokalizacja, dane techniczne, środki transportowe), charakterystykę obecnej pracy (przewoźnicy, rozkład i liczba lotów), prognozę potoków pasażerów oraz projekt organizacji pasażerskich przewozów. W pracy zastosowano obliczenia mające na celu określenie aktualnej liczby osób korzystających z lotniska oraz prognozowanego potoku pasażerów. Dane te zostały wykorzystane do obliczenia ilości niezbędnych środków transportowych umożliwiających dowóz i odwóz pasażerów. Przedstawione zostały trzy rozwiązania wariantowe obsługi podróżnych, które następnie zostały przeanalizowane oraz porównane ze sobą.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa inżynierska - Koncepcja organizacji pasażerskich przewozów w obsłudze lotniska w Radomiu.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13302

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8d8bb06aadfe452da20b918663f032f9/
URN
urn:pw-repo:WUT8d8bb06aadfe452da20b918663f032f9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page