Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Quality evaluation of fibre-cement flat sheet

Szymon Serafin

Abstract

The quality of fiber-cement flat sheet effects on durability and resistance. Durability can be described as the immutability of material characteristics such as mechanical or the visual properties. Due to the lack of research in the literature allowing for verification of visual changes designed the main study - study of aging, along with studies that allow for the verification of these changes. The main study consists of 25 cycles lasting of 24 hours. The study consists of two main weather conditions: rain with high humidity, and solar radiation with high temperature. Natural weather conditions replaced with apparatus such as a water spray system, light emitting solar radiation, ventilated oven, and bath filled with water. For the purpose of verification, it was examined: the surface roughness, the rate of absorption water drops and the contact angles. The study showed an increase of surface roughness during the first 5 cycles. Reached value maintained constant until the end of the test. Absorption rate slightly different before and after aging test. For the part of the specimens increased and for the other part - decreased. The differences reached up to 10%. The contact angle was reduced after aging test.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Szymon Serafin (FCE) Szymon Serafin,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Ocena jakości elewacyjnych płyt cementowo-włóknistych
Supervisor
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4304
Reviewers
Wioletta Jackiewicz-Rek (FCE/ICE) Wioletta Jackiewicz-Rek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
płyty elewacyjne, włóknobeton, badania starzeniowe, odporność na czynniki atmosferyczne, trwałość, ocena jakości
Keywords in English
facade panels, fiber-reinforced concrete, aging tests, resistance to weather conditions, durability, quality evaluation
Abstract in Polish
Jakość elewacyjnych płyt cementowo-włóknistych wpływa na ich trwałość oraz odporność. Trwałość można określić jako niezmienność cech materiału takich jak cechy mechaniczne lub wizualne. Z uwagi na brak badań w literaturze normowej pozwalających na weryfikację zmian wizualnych opracowano główne badanie - badanie starzeniowe wraz z badaniami pozwalającymi na weryfikację tych zmian. Badanie składa się z 25 cykli trwających po 24 godziny. Podczas projektowania badania głównego wzięto pod uwagę dwa główne czynniki atmosferyczne: deszcz z wysoką wilgotnością oraz promieniowanie słoneczne wraz z wysoką temperaturą. Naturalne czynniki atmosferyczne zastąpiono aparaturami takimi jak: deszczownica, lampy imitujące promieniowanie słoneczne, suszarka, wanna z wodą. Do celów weryfikacyjnych zbadano chropowatość powierzchni oraz wskaźnik absorpcji kropli wody przez powierzchnię wraz z kątami zwilżania. Podczas badań zaobserwowano wzrost chropowatości powierzchni podczas pierwszych 5 cykli. Osiągnięta wartość utrzymywała się na stałym poziomie do końca trwania testu. Wskaźnik absorpcji minimalnie różnił się przed oraz po starzeniu płyt. Dla części próbek wzrósł a dla części zmalał. Różnice dochodziły do 10%. Kąt zwilżania zmniejszał się po starzeniu badanych elementów.
File
  • File: 1
    praca inż -Serafin Szymon- 251959.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10917

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8d5bb4f70eed46b2b7895f05e405adf3/
URN
urn:pw-repo:WUT8d5bb4f70eed46b2b7895f05e405adf3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page