Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technological project for the repair of MZ ETZ 250 vintage motorcycle engine

Grzegorz Rączka

Abstract

The following thesis, titled "Technological project for the repair of MZ ETZ 250 vintage motorcycle engine" defines the terms "wear" and "destruction". It explains, why this particular motorcycle has been so popular on the market and why is it currently so actively sought after by collectors. It mentions countries, where currently spare parts for MZ ETZ 250 are being produced and why are the parts from current production problematic. Thesis describes the two stroke engine's structure and principle of operation. It also shows the basic differences in that matter between two stroke and four stroke engines, which are much more commonly used in motor vehicles. It shows classification of internal combustion engines and shows, where in that classification the two stroke motorcycle engine belongs. It outlines the origin of MZ motorcycles, lists their technical parameters and presents their characteristic qualities, which distinguish them among similar vehicles. It shows, how is the EM 250 engine, it's cylinder and crankshaft constructed and it contains the power and torque curves. It notes, that quality of spare parts is inadequate and therefore new methods of conducting maintenance are necessary. It states the most common defects of the engine, plus how to diagnose and repair them. Explains the basic terms regarding technological projects and presents a complete technological project for the engine's overhaul. The project consists of the following processes: engine disassembly, wear measurement, bearing replacement, cylinder boring and honing ,replacement of piston and piston rings, engine's reassembly. It lists the necessary tools, materials and equipment. This thesis may have a practical application as a help for MZ ETZ 250 motorcycle users or vintage motorcycle repair workshops.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Rączka (FT) Grzegorz Rączka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt technologiczny naprawy silnika motocykla zabytkowego MZ ETZ 250
Supervisor
Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Zdanowicz (FT/DVMO) Piotr Zdanowicz,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
proces technologiczny, naprawa, motocykl, silnik dwusuwowy, dwusuw, dwutakt, 2t, MZ, ETZ, wytaczanie cylindra, honowanie, łożyska, demontaż, zatarcie, diagnostyka, wymiar naprawczy, grupa selekcyjna
Keywords in English
technological process, repair, motorcycle, two stroke engine, MZ, ETZ, cylinder boring, honing, bearings, disassembly, seized piston, diagnostics, cylinder bore
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa inżynierska pt. "Projekt technologiczny naprawy silnika motocykla zabytkowego MZ ETZ 250" definiuje zjawiska zużycia i zniszczenia. Zwraca uwagę na przyczyny popularności rynkowej powyższego modelu motocykla i widocznego w ostatnich latach wzrostu zainteresowania nim na rynku wtórnym przez kolekcjonerów. Wymienia kraje pochodzenia współcześnie produkowanych części zamiennych do tego modelu i zwraca uwagę na problemy związane z ich stosowaniem. Opisuje budowę i zasadę działania dwusuwowego, tłokowego silnika spalinowego oraz wymienia zasadnicze różnice między nim, a powszechnie stosowanym w pojazdach samochodowych silnikiem czterosuwowym. Przedstawia klasyfikację silników spalinowych i miejsce motocyklowego silnika dwusuwowego w tej klasyfikacji. Wymienia współczesne zastosowania silnika dwusuwowego i tłumaczy powody jego ograniczonego stosowania. Przedstawia historię modelu motocykla MZ ETZ 250. Wymienia szczegółowo jego dane techniczne i prezentuje cechy charakterystyczne budowy odróżniające go od podobnych motocykli. Prezentuje szczegóły budowy jednostki napędowej, jej cylindra i układu tłokowo-korbowego. Zawiera również wykres charakterystyki zewnętrznej silnika EM250. Zwraca uwagę na utrudniony obecnie dostęp do części zamiennych, których dokładność wykonania pozwoliłaby na stosowanie założonych przez producenta metod naprawy i związaną z tym konieczność dostosowania technologii napraw do współczesnych możliwości. Szczegółowo opisuje najczęściej spotykane niesprawności silnika EM 250 oraz podaje metody ich diagnostyki i naprawy. Wyjaśnia podstawowe terminy dotyczące procesów technologicznych a następnie szczegółowo przedstawia kompletny proces technologiczny pozwalający na wymontowanie jednostki napędowej z motocykla, sprawdzenie możliwości naprawy i przeprowadzenie naprawy metodą wytaczania i honowania na wymiar naprawczy przy wykorzystaniu dostępnych współcześnie części i technologii. Wymienia potrzebne w tym celu narzędzia, materiały i urządzenia pomiarowe. Praca może znaleźć praktyczne zastosowanie wśród użytkowników motocykli MZ ETZ 250 oraz warsztatów zajmujących się naprawami motocykli zabytkowych.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska-Grzegorz_Rączka_221500.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32479

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8d412ab0b3e34c11b2fe918e8eb5ff5c/
URN
urn:pw-repo:WUT8d412ab0b3e34c11b2fe918e8eb5ff5c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page