Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the Integrated Revitalization Program of the Capital City of Warszawa for the sub-area of Targówek Mieszkaniowy

Karol Feliks Rojewski

Abstract

In the thesis "Analysis of the Integrated Revitalization Program of the Capital City of Warszawa for the sub-area of Targówek Mieszkaniowy" in the introductory part the basic definitions and information on the importance of revitalization of the deprived areas were presented. Thesis concentrate on the Integrated Revitalization Program for the Capital City of Warszawa until 2022” with special regard to the sub-area Targówek Mieszkaniowy. In the subsequent parts the urban revitalization projects have been presented for the Targówek Mieszkaniowy area, ie. projects which have been completed, current activities as well as the planned activities. The conceptual part consists of the proposal for changing the revitalization program through creation of a parking P+R near the currently constructed “Trocka” metro station along with the concept of the new development of the surrounding area.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Feliks Rojewski (FGC) Karol Feliks Rojewski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku dla podobszaru Targówek Mieszkaniowy
Supervisor
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Turek (FGC/CSMES) Agnieszka Turek,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
rewitalizacja, obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji, program rewitalizacji, dzielnica Targówek Mieszkaniowy
Keywords in English
revitalization, degraded area, priority area, revitalization program, Targówek Mieszkaniowy district
Abstract in Polish
W pracy „Analiza Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku dla podobszaru Targówek Mieszkaniowy” we wprowadzeniu podano podstawowe definicje i informacje o znaczeniu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Przedstawiono zadania wynikające z Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla m.st. Warszawy do 2022 roku dla podobszaru Targówek Mieszkaniowy, prezentując zakończone i aktualne działania w podobszarze Targówek Mieszkaniowy oraz działania planowane. w części projektowej przedstawiono autorską propozycje zmian w zakresie programu rewitalizacji, polegającą na utworzeniu parkingu P+R przy nowo powstającej stacji metra „Trocka”, wraz z koncepcją zagospodarowania otoczenia.
File
  • File: 1
    Analiza_ZPR_m.st._Warszawy_do_2022_roku_dla_podobszaru_Targówek_Mieszkaniowy_-_Karol_Rojewski_-_266506_-_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 20655

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8d2ff163c6904d55b1f4aad558564188/
URN
urn:pw-repo:WUT8d2ff163c6904d55b1f4aad558564188

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page