Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the impact of operating conditions on the selection of vehicle electric drive parameters

Mateusz Perczyński

Abstract

The first chapter presents an introduction to the subject of using electric drives. The purpose of the work and its field were defined. The requirements for the model was motivated and the research methodology was presented.The second chapter presents current driving profiles (driving cycles) used to determine the energy consumption of a vehicle. The theoretical knowledge allowing arranging equations necessary to prepare simulation was described and the currently used drive elements and energy storages were present. Engineering programs used to make a simulation model and perform sideworks was described. The third chapter introduce the process of creating the model and presents the simulation research made out on it. On their basis, synthetic conclusions from research was done in the summary. The fourth chapter summarizes the entire work by describing the conclusions from each of its stages.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Perczyński (FACME) Mateusz Perczyński,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza wpływu warunków eksploatacyjnych na dobór parametrów napędu elektrycznego pojazdu
Supervisor
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2163
Reviewers
Paweł Roszczyk (FACME/ICME) Paweł Roszczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
napęd elektryczny, cykl jazdy, symulacja napędu, simulink
Keywords in English
electric drive, driving cycle, drive simulation, simulink
Abstract in Polish
W pierwszym rozdziale przedstawiono wprowadzenie do tematyki korzystania z napędów elektrycznych. Określono cel pracy oraz jej zakres. Umotywowano potrzebę wykonania modelu oraz przedstawiono metodykę badawczą. W drugim rozdziale przedstawiono używane współcześnie profile jazdy (cykle jezdne) służące do określenia zużycia energii przez pojazd. Opisano wiedzę teoretyczną umożliwiającą ułożenie równań niezbędnych do opracowania symulacji oraz opisano współcześnie stosowane elementy napędu oraz magazynów energii. Opisano programy inżynierskie wykorzystane w celu wykonania modelu symulacyjnego oraz wykonania prac pobocznych. W trzecim rozdziale opisano proces tworzenia modelu oraz przedstawiono badania symulacyjne na nim przeprowadzone. Na ich podstawie, w podsumowaniu opisano syntetyczne wnioski płynące z badań. W czwartym rozdziale dokonano podsumowania całej pracy opisując wnioski z każdego jej etapu.
File
  • File: 1
    PracaDyplomowa2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34717

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8d2d518b0407466cb0f9172aaf2096bf/
URN
urn:pw-repo:WUT8d2d518b0407466cb0f9172aaf2096bf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page