Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Acoustic drones detection

Kamil Kosek

Abstract

This thesis describes possibilities of detecting flying devices, such as drones, based on sounds that come out of them. Issues related to the nature of sounds, their properties and the way of processing are discussed. Characteristic elements that distinguish the drone's sound from others are sought. The proposed solutions that meet the assumptions of the work are based on two different approaches. The first of them uses the frequency relations found in the sound spectrum of the drone, the second uses the so-called acoustic fingerprint. At the end of this thesis the results of tests summarizing the correctness of operation and effectiveness of the proposed solutions are presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Kosek (FEIT/PE) Kamil Kosek,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Akustyczne wykrywanie dronów
Supervisor
Mateusz Piotr Malanowski (FEIT/PE) Mateusz Piotr Malanowski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mateusz Piotr Malanowski (FEIT/PE) Mateusz Piotr Malanowski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Rafał Piotr Rytel-Andrianik (FEIT/PE) Rafał Piotr Rytel-Andrianik,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
dron, dźwięk, przetwarzanie sygnałów, szybka transformata Fouriera, częstotliwość podstawowa, akustyczny odcisk palca
Keywords in English
drone, sound, signal processing, fast Fourier transform, fundamental frequency, acoustic fingerprint
Abstract in Polish
Praca ta poświęcona jest tematowi wykrywania urządzeń latających typu dron, na podstawie dźwięków które się z nich wydobywają. Poruszane są zagadnienia związane z naturą dźwięków, ich właściwościami i sposobem przetwarzania. Poszukiwane są charakterystyczne elementy odróżniające dźwięk drona na tle innych. Zaproponowane dwa rozwiązania, które pozwoliły spełnić założenia pracy, opierają się one na dwóch, odmiennych podejściach. Pierwsze z nich wykorzystuje relacje częstotliwościowe znajdujące się w widmie dźwięku drona, drugie zaś korzysta z tzw. akustycznego odcisku palca. Na końcu niniejszej pracy znajdują się wyniki testów podsumowujących poprawność działania i efektywność zaproponowanych rozwiązań.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Kamil_Kosek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35171

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8d221e22950a46e2b5ac018b3d4eb196/
URN
urn:pw-repo:WUT8d221e22950a46e2b5ac018b3d4eb196

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page