Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Geopolymer binder production process

Michał Konrad Suszek

Abstract

The aim of this research undergraduate thesis was to the production process of geopolymer binders on the example of fly ash geopolymer. Fly ash coming from two sources, Siekierki power plant and Bełchatów power plant was applied and its suitability was confirmed. The addition of microsilica to the solid reactive component in various ratios resulted in dramatically different properties of mortars. Two ways of curing, one in ambient conditions and one involving increased temperature processing were applied, the latter causing an expansion of samples with high microsilica content. The strength of samples was determined in terms of flexural and compressive strength. The features of the most promising mortars were outlined in the conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Konrad Suszek (FCE) Michał Konrad Suszek,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Technologia produkcji spoiw geopolimerowych
Supervisor
Grzegorz Adamczewski (FCE/ICE) Grzegorz Adamczewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4365
Reviewers
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Grzegorz Adamczewski (FCE/ICE) Grzegorz Adamczewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
geopolimer, popioły lotne, mikrokrzemionka, wytrzymałość na ściskanie i zginanie, pęcznienie
Keywords in English
geopolymer, fly ash, silica fume, flexural and compressive strength, expansion
Abstract in Polish
Celem badań prowadzonych w ramach niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie technologii produkcji spoiwa geopolimerowego na przykładzie geopolimeru popiołowego. Użyto popiołu lotnego pochodzącego z dwóch różnych źródeł, Elektrociepłowni Siekierki oraz Elektrowni Bełchatów; przydatność popiołu pochodzącego z tych źródeł została potwierdzona. Dodatek mikrokrzemionki do stałego komponentu reaktywnego w różnych proporcjach spowodował otrzymanie znacząco różnych wyników badania zapraw. Zastosowano dwa warianty dojrzewania: w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze 80 stopni Celsjusza. Obróbka termiczna spowodowała zmianę objętości próbek zawierających duże ilości mikrokrzemionki. Badano wytrzymałość próbek na zginanie i ściskanie zaprawy. Główne cechy najbardziej obiecujących składów zapraw przedstawiono we wnioskach.
File
  • File: 1
    praca inż - Suszek Michal - 252029.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10890

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8d1cb8f3a477418c8601d00b70dc76c9/
URN
urn:pw-repo:WUT8d1cb8f3a477418c8601d00b70dc76c9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page