Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

THE IMPACT OF THE EUROPEAN UNION FUNDS FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE COMMUNITY OF NOWA DĘBA FOR THE YEARS 2007-2015

Sylwia Karolina Serafin

Abstract

This diploma work presents fundamental information of the EU funds, as well as the classification of individual funds and programs in the financial period 2007-2013 directed to the communities. The work includes evaluation of the impact of financial resources from various funds for infrastructure development in specifically community of Nowa Deba. For this purpose, author brought the characteristics of the community closer, its technical and social infrastructure as well as concrete investments made within the framework of financial resources from the EU funds. Conclusions of assessment and analysis of the use of funds received can be found in the completion of the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Sylwia Karolina Serafin (FASS) Sylwia Karolina Serafin,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wpływ funduszy unijnych na rozwój infrastruktury w gminie Nowa Dęba w latach 2007-2015
Supervisor
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Fundusze Unijne, gmina, infrastruktura
Keywords in English
European Union Funds, community, infrastructure
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu finansowania inwestycji samorządu terytorialnego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zawiera ona fundamentalne informacje na temat funduszy unijnych, jak również klasyfikację poszczególnych funduszy i ich programów w okresie finansowym 2007-2013. W pracy podjęto działania dotyczące oceny wpływu środków pochodzących z funduszy unijnych na rozwój infrastruktury w konkretniej gminie – gminie Nowa Dęba. W tym celu przybliżono charakterystykę gminy, jej infrastrukturę techniczną oraz społeczną a także zaprezentowano konkretne inwestycje zrealizowane w ramach środków pozyskanych z funduszy unijnych. Wnioski dotyczące oceny i analizy wykorzystania otrzymanych środków znajdziemy w zakończeniu pracy.
File
  • File: 1
    Wpływ Funduszy unijnych na rozwój infrastruktury w gminie Nowa Dęba na przestrzeni lat 2007-2015.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12535

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8cff7fcb031a4b76812ff80fcae52d7b/
URN
urn:pw-repo:WUT8cff7fcb031a4b76812ff80fcae52d7b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page