Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selection and analysis of sets of machines for the production of road aggregates (Using jaw and cone crushers))

Natalia Sulewska

Abstract

The topic of this work is selection and analysis of machinery for the production of road’s aggregates. The introduction contains basic information about the road, its classification and the rules related to the design. The next chapter explains the concept of road surface, division, its construction and the materials used for it, which explain the main content of the related road’s aggregate and its classifications. The work presents also the process of the production of aggregates. The next section describes the crushing mechanism and related exploitation of mineral deposits, as well as supporting machinery and equipment used for the production of aggregates, such as: excavators, loaders, bulldozers, feeders, conveyors, screeners, transporting vehicles and crushing equipment. The greatest attention has been given to the jaw and cone crusher, due to the use of these machines in the further analysis. Moreover, there have been presented established assumptions, such as the selection of the road, determination of the aggregate necessary for its construction, selection of jaw and cone crushers to these assumptions, which have been used to conduct a number of simulations on the process of crushing in order to choose the most optimal solution. Once the decision in respect of the said process has been taken the additional time-related assumptions have been chosen. To continue there have been analysed the production time taking into account the various crushing machines’ efficiency and work system. After obtaining the results, in order to assist the process the selection of the remaining machines and equipment has been performed based on the following elements: loading parameters of the crushers, screening devices, placement of the machines on the production square, storage of the product. Finally, the indications for transportation of the aggregates on the premises have been provided. Summary and conclusions are the ending part of the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Natalia Sulewska (FACME) Natalia Sulewska,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Dobór i analiza zastawów maszyn do produkcji kruszywa drogowego (z zastosowaniem kruszarek szczękowych i stożkowych)
Supervisor
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
150
Reviewers
Andrzej Selenta (FACME/ICME) Andrzej Selenta,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Kruszarka, 2.Kruszywo drogowe 3. Kopalina 4. Nawierzchnia drogi
Keywords in English
1. Crusher 2. Road’s aggregate 3. Mineral 4. Road’s surface
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest dobór oraz analiza maszyn służących do produkcji kruszywa drogowego. Na początku pracy przybliżony zostają podstawowe informacje na temat drogi, jej klasyfikacje oraz zasady odnoszące się do projektowania. Następnie omówione jest pojęcie nawierzchni drogi, jej konstrukcja, podział oraz materiały służące do jej budowy. Wspomniane tematy przybliżają główną treść związaną z kruszywem drogowym i jego klasyfikacjami. Praca prezentuje także proces produkcji kruszywa. W kolejnej części omówiono mechanizm kruszenia oraz związaną z nim eksploatację złóż, a także opisane zostają maszyny i urządzenia wspomagające oraz służące do produkcji kruszywa, takie jak: koparki, ładowarki, spycharki, podajniki, przenośniki, przesiewacze, pojazdy transportujące i urządzenia rozdrabniające. Największą uwagę poświęcono kruszarce szczękowej i stożkowej ze względu zastosowanie wspomnianych maszyn w dalszej analizie. W kolejnym etapie zaprezentowano przyjęte założenia, takie jak wybór drogi, wyznaczenie niezbędnego do jej budowy kruszywa, dobór kruszarek szczękowych i stożkowych do przyjętych założeń oraz przeprowadzono szereg symulacji dotyczących procesu kruszenia, w celu wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania. Wraz z podjęciem decyzji odnośnie wspomnianego procesu obrano dodatkowe założenie czasowe. Następnie przeprowadzono analizę czasu produkcji uwzględniając różne wydajności maszyn kruszących oraz system pracy. Po uzyskaniu wyników dobrano pozostałe maszyny i urządzenia wspomagające proces. Omówiono zagadnienie załadunku kruszarek, dobrano urządzenia przesiewające, opisano rozkład maszyn na placu produkcji, składowanie produktu oraz przedstawiono wskazania odnośnie transportu kruszyw na terenie zakładu. Praca zakończona została podsumowaniem oraz wnioskami.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska - Natalia Sulewska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10287

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8ce5048149c94f8e91ac00c34bcdba57/
URN
urn:pw-repo:WUT8ce5048149c94f8e91ac00c34bcdba57

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page