Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Koncepcja sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Stróżewko

Świerblewski Piotr

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Świerblewski Piotr Świerblewski Piotr,, Undefined Affiliation
Supervisor
Sławczo Denczew (FCEMP/ICEn) Sławczo Denczew,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-09-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
koncepcja, sieci kanalizacyjne
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter koncepcyjny. Przedmiotem pracy jest wypracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części koncepcyjnej. Druga część pracy zawiera koncepcję sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Stróżewko.
File
  • File: 1
    Piotr Świerblewski.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8ca0a7f902544f76a41afcce0a71869b/
URN
urn:pw-repo:WUT8ca0a7f902544f76a41afcce0a71869b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page