Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of mechanical ventilation system in sports hall with support facilities

Weronika Sylwia Rechnio

Abstract

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. W projekcie zastosowano system nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła ze stałym strumieniem powietrza (CAV). Obiekt będzie obsługiwany przez 2 centrale wentylacyjne z obrotowym wymiennikiem powietrza. System N1W1 ma za zadanie utrzymanie odpowiedniej czystości powietrza oraz utrzymanie temperatury powietrza na zadanym poziomie na hali sportowej( poprzez chłodzenia powietrza nawiewanego).Ilość powietrza nawiewanego została oparta na generowanych zyskach ciepła podczas eksploatacji sali sportowej. Parametrem regulowanym będzie temperatura nawiewu powietrza, zależna od trybu pracy instalacji( tryb 1 - zawody sportowe, tryb 2 - trening, tryb 3 - nocny). System N2W2 będzie obsługiwał zaplecze sanitarno-szatniowe, jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wymian powietrza oraz utrzymywanie właściwej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniona będzie wentylacja mechaniczna wyciągowa zapewniająca 50m3/h na oczko i 30m3/h na pisuar. Kompensacyjny napływ powietrza następował będzie z korytarzy poprzez kratki transferowe w dolnej części drzwi. System wentylacji wyciągowej z sanitariatów (WS1, WS2, WS3) będzie odseparowany od pozostałych systemów i zaopatrzony we własny wentylator wyciągowy, umieszczony na dachu. Część rysunkową stanowią rzuty kondygnacji obiektu, przekroje pionów wentylacyjnych oraz przekrój hali sportowej.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Weronika Sylwia Rechnio (FEE) Weronika Sylwia Rechnio,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
Supervisor
Tomasz Klinke (FEE/DHV) Tomasz Klinke,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Klinke (FEE/DHV) Tomasz Klinke,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Leszek Targowski (FEE/DHV) Leszek Targowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wentylacja, hala sportowa, odzysk ciepła, projekt
Keywords in English
Design, ventilation system
File
  • File: 1
    253569_W.Rechnio_pr.inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12771

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8c8ca044240d47278ff36f7162e50507/
URN
urn:pw-repo:WUT8c8ca044240d47278ff36f7162e50507

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page