Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Active noise minimization system

Jacek Mateusz Sulejewski

Abstract

The main purpose of the work was to develop an active noise minimization system. This system was expected to reduce the noise level generated by the source. The development of the system consisted in creation a program in LabVIEW environment. Algorithm of the active noise minimization, which has been implemented in program was based on fast Fourier transformation. At the beginning of the work presented the basics of active noise minimization. In the further part of the work presents an overview of existing systems active noise minimization. In the next chapter presents basic information about digital signal processing, among others, the Fourier transform is discussed in detail. In chapter 6 presents and discusses the developed algorithm. This chapter also presents the results of computer simulations of the algorithm's operation. In chapter 7 presented the equipment used to perform the system tests. The developed program in terms of configuration of measurement and executive tasks was discussed, whose front panel and block diagram are attached in Annexes 1 and 2. Next, the built research stand for the needs of tests has been presented. Problems during testing the system were also discussed and the results are presented, which show how many decibels this system with the appropriate phase shift, will suppress the components of the noise with the largest amplitudes. At the end of the work, the operation of the built system was summarized.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jacek Mateusz Sulejewski (FACME) Jacek Mateusz Sulejewski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
System aktywnej minimalizacji hałasu
Supervisor
Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-03-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2086
Reviewers
Krzysztof Szczurowski (FACME/IV) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Aktywna minimalizacja hałasu, 2. Cyfrowe przetwarzanie sygnału, 3. Szybka transformata Fouriera, 4. Algorytm, 5. Testy systemu
Keywords in English
1. Active noise minimization, 2. Digital signal processing, 3. Fast Fourier transform, 4. Algorithm, 5. System tests
Abstract in Polish
Głównym celem pracy było opracowanie systemu aktywnej minimalizacji hałasu. System ten miał za zadanie obniżenie poziomu hałasu generowanego przez źródło. Opracowanie systemu polegało na stworzeniu programu w środowisku LabVIEW. Algorytm aktywnej minimalizacji hałasu, który został zaimplementowany w programie, opierał się na szybkiej transformacie Fouriera. Na początku pracy przedstawiono podstawy aktywnej minimalizacji hałasu. W dalszej części pracy przedstawiono przegląd istniejących systemów aktywnej minimalizacji hałasu. W kolejnym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje na temat cyfrowego przetwarzania sygnałów, między innymi szczegółowo omówiono transformatę Fouriera. W rozdziale 6 przedstawiono i omówiono opracowany algorytm. W tym rozdziale również zaprezentowane zostały wyniki symulacji komputerowych działania algorytmu. W rozdziale 7 przedstawiono sprzęt wykorzystany do zrealizowania testów systemu. Omówiono opracowany program pod względem konfiguracji zadań pomiarowych i wykonawczych, którego panel czołowy i diagram blokowy został załączony w załączniku 1 i 2. Następnie przedstawiono zbudowane stanowisko badawcze na potrzeby zrealizowania testów. Omówiono również problemy podczas przeprowadzania testów systemu oraz przedstawiono wyniki, które pokazują o ile decybeli system ten przy odpowiednim przesunięciu fazowym, będzie tłumił składowe hałasu o największych amplitudach. Na koniec pracy dokonano podsumowania działania zbudowanego systemu.
File
  • File: 1
    System_aktywnej_minimalizacji_hałasu_Jacek_Sulejewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31680

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8c4379a0980d4e9eb4e12ce1e35c367b/
URN
urn:pw-repo:WUT8c4379a0980d4e9eb4e12ce1e35c367b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page