Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Road accident trends in Poland and activities administration

Beata Paula Gałecka

Abstract

The thesis emphasises the importance of the problems connected with the road accidents across Poland. This work describes the abilities to take action in order to minimise the number of the accidents as well as reduce their effects. There are discussed the various issues in order to understand the topic and pay attention to the regulations indicating the general principles which are necessary during attendance in a traffic accident. The thesis makes a move to estimate the state of road safety in Poland. It shows the main roots of the accidents that occur in Poland e.g. all the factors that lead to them. The thesis contains the analysis and information of the road accidents in selected years (2008 - 2014) and the trends that predominated during this period. This work gives an example of the actions of public administration in Poland which are lead in terms to improve road safety. That is why there are presented individuals and their duties. Finally the thesis describes action of the European Union which aims at improving safety on Polish roads.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Beata Paula Gałecka (FASS) Beata Paula Gałecka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Trendy wypadków drogowych w Polsce a działania administracji
Supervisor
Jarosław Zalewski (FASS/DASMA) Jarosław Zalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Zalewski (FASS/DASMA) Jarosław Zalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marek Kisilowski (FASS/DASMA) Marek Kisilowski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Występowanie wypadków na polskich drogach. Trendy w wypadkach drogowych w Polsce w latach 2008 - 2014. Działania polskiej administracji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Przykładowe działania Unii Europejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach w Polsce.
Keywords in English
Road accidents across Poland. The trends that predominated in Poland in years 2008 - 2014. Actions of public administration in Poland which are lead in terms to improve road safety. Actions of the European Union which aims at improving safety on Polish roads.
Abstract in Polish
W pracy zwrócono uwagę na ważność problemu jakim jest występowanie wypadków na polskich drogach oraz możliwość podejmowania działań na rzecz ograniczenia ich liczby, a także redukcji ich skutków. Poruszono różne kwestie w celu lepszego zrozumienia omawianego tematu. Zwrócono uwagę na unormowana prawne, które wskazują na ogólne zasady, i których przestrzeganie jest konieczne podczas uczestnictwa w ruchu drogowym. Podjęto także próbę oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Wyróżniono również główne przyczyny przez które dochodzi do wypadków na polskich drogach, czyli wszelkie czynniki wpływające na ich powstanie. Dokonano również analizy wypadków drogowych w wybranych latach (2008 – 2014) oraz trendów jakie przeważały w tym okresie. Wskazano także przykładowe działania administracji w Polsce na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym celu wyróżniono poszczególne jednostki oraz zadania jakie do nich należą. Pod uwagę wzięto również działania Unii Europejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.
File
  • File: 1
    PRACA B.Gałecka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13153

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8c1b51de50d944d2ad010d6a851fe300/
URN
urn:pw-repo:WUT8c1b51de50d944d2ad010d6a851fe300

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page