Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The structural design of the tourist service building with expanded leisure facilities

Łukasz Wojciech Terlikowski

Abstract

The work includes structural design of the tourist service building with expanded leisure facilities. At the beginning of the document there is a technical description. It contains basic information about the building. Architecture is characterized there, structural elements, and development necessary for the implementation of the project construction. In the next chapter, there are static-strength calculations and dimensioning of construction elements of wooden roof truss. Specific cases are selected to design a versatile solution for the whole structure. Thus was dimensioned: rafter, purlin, and the pillars supporting the roof. The next part of the project is the static-strength calculations and dimensioning of selected reinforced concrete structural elements of the building. Reinforced concrete grid supporting the rooof, girders in the +6,30 and +3,60 level of the building, reinforced concrete column, strip foundation and local slab-roof are dimensioned. Dimensioning of all structural elements was carried out in accordance with the Eurocodes. In this work, the following software were used: • ABC Obiekt 3D • Pakiet SPECBUD • GaLa Reinforcement • AutoCAD 2017
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Wojciech Terlikowski (FCE) Łukasz Wojciech Terlikowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt budynku obsługi turystycznej z rozbudowaną bazą rekreacyjną
Supervisor
Wojciech Robert Terlikowski (FCE/ICE) Wojciech Robert Terlikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4698
Reviewers
Andrzej Marecki (FCE/ICE) Andrzej Marecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wojciech Robert Terlikowski (FCE/ICE) Wojciech Robert Terlikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
budynek obsługi turystycznej, konstrukcja, wymiarowanie konstrukcji drewnianych, wymiarowanie konstrukcji żelbetowych, projekt budowlany
Keywords in English
tourist service building, structure, dimensioning of wooden structures, dimensioning of reinforced concrete structures, construction design
Abstract in Polish
Praca zawiera projekt konstrukcyjny budynku obsługi turystycznej z rozszerzonymi obiektami rekreacyjnymi. Na samym początku opracowania znajduje się opis techniczny. Zawiera on podstawowe informacje o budynku. Scharakteryzowano architekturę, elementy konstrukcyjne, oraz opracowania konieczne do wykonania projektu konstrukcji. W kolejnym rozdziale znajdują się obliczenia statyczno wytrzymałościowe oraz wymiarowanie elementów konstrukcji drewnianej więźby dachowej. Wybrano charakterystyczne przypadki aby zaprojektować uniwersalne rozwiązania dla całej konstrukcji. W ten sposób zwymiarowane zostały: krokiew, płatew, oraz słupki podtrzymujące dach. Następna część projektu to obliczenia statyczno wytrzymałościowe oraz wymiarowanie wybranych żelbetowych elementów konstrukcji budynku. Zwymiarowano żelbetowy ruszt podtrzymujący więźbę dachową, podciągi w poziomie +6,30, podciągi w poziomie +3,60, jeden z żelbetowych słupów, płytę stropodachu oraz ławę fundamentową. Wymiarowanie wszystkich elementów konstrukcyjnych przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi Eurokodami W pracy wykorzystane zostały następujące programy komputerowego wspomagania projektowania: • ABC Obiekt 3D • Pakiet SPECBUD • GaLa Reinforcement • AutoCAD 2017
File
  • File: 1
    praca_inż_-_Terlikowski_Łukasz_-_226840.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5333

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8c0a0370dba744d987e98f94c7ee0e53/
URN
urn:pw-repo:WUT8c0a0370dba744d987e98f94c7ee0e53

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page