Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Internet Addiction Disorder as a social problem among young people in legal regulation

Katarzyna Wiśniewska

Abstract

The following work is devoted to the phenomenon of Internet addiction. The purpose of the work was to describe and study this type of addiction. The first chapter contains theoretical concepts related to the subject of work, such as: addiction, addicted person, codependency, Internet Addiction Disorder , social pathologies. Then I described the types of addictions: physical, mental, social, behavioral and psychoactive substances. The second chapter is about the Internet. In this chapter I characterized a concept of the Internet, its history and development. I also described different ways of using the Internet, the form and phase of Internet Addiction Disorder. The last part of the chapter is devoted to the description of the causes and effects of this addiction. The third chapter is a research chapter in which the results and analysis of surveys on the level of Internet addiction among students of the Warsaw University of Technology and the University of Warsaw as well as a description of the methods of treating Internet addiction are presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Wiśniewska (FASS) Katarzyna Wiśniewska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Siecioholizm wśród młodzieży jako problem społeczny a regulacje prawne
Supervisor
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Helena Bulińska-Stangrecka (FASS/DPELEP) Helena Bulińska-Stangrecka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
uzależnienie, osoba uzależniona, siecioholizm, współuzależnienie, Internet
Keywords in English
addiction, addicted person, Internet Addiction Disorder ,codependency, Internet
Abstract in Polish
Poniższa praca została poświęcona zjawisku uzależnienia od Internetu. Celem pracy było opisanie i zbadanie tego rodzaju uzależnienia. W rozdziale pierwszym znajdują się pojęcia teoretyczne związane z tematem pracy, takie jak: uzależnienie, osoba uzależniona, współuzależnienie, siecioholizm, patologie społeczne. Następnie scharakteryzowałam rodzaje uzależnień: fizyczne, psychiczne, społeczne, behawioralne oraz od substancji psychoaktywnych. Rozdział drugi dotyczy Internetu. Zostało w nim scharakteryzowane pojęcie Internetu, jego historia i rozwój. Zaprezentowane zostały również różne sposoby wykorzystania Internetu oraz formy i fazy siecioholizmu. Ostatnia część rozdziału została poświęcona opisowi przyczyn i skutków tego uzależnienia. Rozdział trzeci jest rozdziałem badawczym, w którym przedstawione są wyniki i analiza badań ankietowych dotyczących poziomu uzależnienia od Internetu wśród studentów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego oraz opis sposobów leczenia uzależnienia od Internetu.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka_K.Wiśniewska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34578

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8bfe67d0ba2c4aa59fc68ddd070c31c8/
URN
urn:pw-repo:WUT8bfe67d0ba2c4aa59fc68ddd070c31c8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page