Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Supporting selected activities of users in hospital information system

Mikołaj Jan Kida, Mariusz Białasz

Abstract

Medical interview is a routine process in which physician has to gather as much information about their patient as possible and write it down. The physicians from the polish psychiatric hospital "Drewnica" pointed out that the process of writing information down during an interview tends to be burdensome and that some kind of automatization in this regard would be helpful to make the interview more efficient. Here we introduce the approach that supports the medical interview with a patient by recording it and making an automatic transcription based on the recording. This is done with help of the Google Cloud Speech-to-Text API which very recently is compatible with recordings made in Polish language. We also introduce a neural network algorithm which labels one of two speakers to the words in transcription which they said during an interview. Using these tools our module achieved an accuracy of over 90$\%$ when it comes to labeling speakers. On the other hand, even dough the quality of transcription offered by Google Cloud Speech-to-Text API is currently the highest available on the market it still lacks the accuracy to be utilized during a medical interview.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mikołaj Jan Kida (FMIS) Mikołaj Jan Kida,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Mariusz Białasz (FMIS) Mariusz Białasz,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Wspomaganie wybranych aktywności użytkowników szpitalnego systemu informacyjnego
Supervisor
Artur Przelaskowski (FMIS/DCSDCAM) Artur Przelaskowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Janusz Rafałko (FMIS/DSMKP) Janusz Rafałko,, Department of Structural Methods for Knowledge Processing (FMIS/DSMKP)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Artur Przelaskowski (FMIS/DCSDCAM) Artur Przelaskowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Janusz Rafałko (FMIS/DSMKP) Janusz Rafałko,, Department of Structural Methods for Knowledge Processing (FMIS/DSMKP)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Artur Przelaskowski (FMIS/DCSDCAM) Artur Przelaskowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Janusz Rafałko (FMIS/DSMKP) Janusz Rafałko,, Department of Structural Methods for Knowledge Processing (FMIS/DSMKP)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Artur Przelaskowski (FMIS/DCSDCAM) Artur Przelaskowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
Szpitalny system informacyjny, Wywiad medyczny, Automatyczna transkrypcja, Rozpoznawanie mówcy, Aplikacja internetowa
Keywords in English
Hospital information system, Medical interview, Automatic transcription, Speaker recognition, Web application
Abstract in Polish
Wspomaganie wybranych aktywności użytkowników szpitalnego systemu informacyjnego Wywiad medyczny to rutynowy proces, podczas którego doktor ma za zadanie zebrać jak najwięcej informacji dotyczących jego pacjenta i je spisać. Lekarze z polskiego szpitala psychiatrycznego „Drewnica” zwrócili uwagę na to, że ta spisywanie informacji w trakcie trwania wywiadu bywa uciążliwe i jakiegoś rodzaju automatyzacja w tym zakresie byłaby pomocna, aby wywiad był skuteczniejszy. W tej pracy przedstawiamy podejście, które wspiera wywiad medyczny z pacjentem poprzez nagrywanie go i automatyczne tworzenie transkrypcji na podstawie nagrania. Zostało to osiągnięte z pomocą Google Cloud Speech-to-Text API, który niedawno jest kompatybilne z nagraniami w języku polskim. Również wprowadzamy algorytm oparty o sieci neuronowe, który przyporządkowuje jednemu z dwóch mówców słowa z transkrypcji, które zostały przez niego wypowiedziane podczas wywiadu. Za pomocą tych narzędzi nasz moduł osiągnął dokładność powyżej 90$\%$ w przyporządkowaniu mówców. Z drugiej strony, mimo że jakoś transkrypcji oferowana przez Google Cloud Speech-to-Text API jest obecnie najwyższa, jaka jest dostępna na rynku, to wciąż brakuje jej dokładności, aby mogła być używana podczas wywiadów medycznych. \textbf{Słowa kluczowe:} Szpitalny system informacyjny, Wywiad medyczny, Automatyczna transkrypcja, Rozpoznawanie mówcy, Aplikacja internetowa
File
  • File: 1
    Thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29745

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8bf98c30a87a48e4879ce51fbc289af7/
URN
urn:pw-repo:WUT8bf98c30a87a48e4879ce51fbc289af7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page