Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and Implementation of an Automated Cryptocurrency Trading System

Wojciech Maciej Libudzic

Abstract

The subject of this thesis is the design and implementation of automated trading system for the cryptocurrency market. The designed application has been divided into several parts: a module responsible for communication and authentication, decision module and web interface module. The task of the communication module is to ensure a uniform way of handling exchanges and to serve the authentication process. The decision module is responsible for the execution of the stock exchange algorithm based on arbitrage. The web interface module gives the possibility to register and log in by the user, see a personal balance, deposit funds and withdrawing them from the system. Withdraws and deposits are processed via USDT token, which can be exchanged for the US dollar using external platforms. This solution avoids the problem of direct integration of the application with the banking system. Information about user accounts is stored in the SQL Server database, integrated with the web module. The module building makes it easier to maintain the application, because the software update of one of the modules does not require switching off the remaining ones. All modules have been created based on the ASP.NET Core 2 environment and deployed on the basis of the Debian GNU / Linux system as systemd services. For testing purposes, a market simulation module and Python scripts for collecting historical data from the real market were also developed. Historical data from two chosen cryptocurrency exchanges: Binance and Kucoin were collected. Then, the exchange strategy based on variety of arbitrage was used and its effectiveness was examined in relation to the cryptocurrency market. The tests suggest that it is possible to achieve a stable profit, provided that the value of exchange provision is small enough. Such provision could be obtained by customers who generate a large volume in the stock market, because the amount of provision is usually dependent on the monthly volume of the user.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Maciej Libudzic (FMIS) Wojciech Maciej Libudzic,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Projekt i implementacja systemu automatycznych zakupów na podstawie transakcji kryptowalut
Supervisor
Radosław Osiński (FMIS) Radosław Osiński,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Maciej Grzenda (FMIS/DIPS) Maciej Grzenda,, Department of Information Processing Systems (FMIS/DIPS)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Okulewicz (FMIS/DAICM) Michał Okulewicz,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Radosław Osiński (FMIS) Radosław Osiński,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Radosław Osiński (FMIS) Radosław Osiński,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Michał Okulewicz (FMIS/DAICM) Michał Okulewicz,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
HANDEL ALGORYTMICZNY, KRYPTOWALUTY, GIEŁDA, ASP.NET CORE 2
Keywords in English
ALGORITHMIC TRADING, CRYPTOCURRENCIES, EXCHANGE, ASP.NET CORE 2
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy inżynierskiej jest projekt i implementacja systemu zautomatyzowanego handlu przeznaczonego dla rynku kryptowalut. Projektowana aplikacja została podzielona na kilka części: moduł odpowiedzialny za komunikacje i autentyfikacje, moduł decyzji i moduł interfejsu webowego. Zadaniem modułu komunikacji jest zapewnienie jednolitego sposobu obsługi giełd i obsłużenie procesu uwierzytelnienia. Moduł decyzji jest odpowiedzialny za wykonanie algorytmu giełdowego opartego o arbitraż. Moduł interfejsu webowego daje możliwość zarejestrowania i zalogowania przez użytkownika, zobaczenia prywatnego salda, zdeponowania środków oraz ich wypłatę z systemu. Wypłaty i wpłaty realizowane są za pośrednictwem tokenu USDT, który może zostać zamieniony na dolara amerykańskiego za pomocą zewnętrznych platform. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć problemu bezpośredniej integracji aplikacji z systemem bankowym. Informacje dotyczące kont użytkowników są przechowywane w bazie danych SQL Server zintegrowanej z modułem webowym. Modułowa budowa znaczenie ułatwia utrzymanie aplikacji, ponieważ aktualizacja oprogramowania jednego z modułów nie wymaga wyłączenia pozostałych. Wszystkie moduły składające się na aplikacje zostały stworzone z użyciem środowiska ASP.NET Core 2 i wdrożone na bazie systemu Debian GNU/Linux jako usługi systemd. W celach testowych opracowano również moduł symulacji rynku oraz skrypty napisane w języku Python przeznaczone do zbierania danych historycznych z rzeczywistego rynku. Zebrano dane historyczne z dwóch wybranych giełd kryptowalut: Binance oraz Kucoin. Następnie wykorzystano strategię giełdową opartą na odmianie arbitrażu i zbadano jej skuteczność w odniesieniu do rynku kryptowalut. Przeprowadzone testy sugerują, że osiągnięcie stabilnego zysku jest możliwe pod warunkiem, że wartość prowizji giełdowych jest dostatecznie mała. Taką prowizję mogliby uzyskać klienci, którzy generują wystarczająco duży obrót na giełdzie, ponieważ wielkość prowizji jest zwykle uzależniona od miesięcznego wolumenu użytkownika.
File
  • File: 1
    praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29594

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8bf06a3b59fd43488ba9227842976c00/
URN
urn:pw-repo:WUT8bf06a3b59fd43488ba9227842976c00

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page