Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Przestrzeń dla muzyki - szkoła muzyczna przy ulicy Dobrej w Warszawie

Paweł Piotr Pariaszewski

Abstract

.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Piotr Pariaszewski (FA) Paweł Piotr Pariaszewski,, Faculty of Architecture (FA)
Supervisor
Stanisław Karłowski (FA/DRAOLA) Stanisław Karłowski,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001452/L
Reviewers
Stanisław Karłowski (FA/DRAOLA) Stanisław Karłowski,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA) Karolina Tulkowska-Słyk (FA) Karolina Tulkowska-Słyk,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
#dziedziniec #szkoła #muzyka #Dobra #Warszawa
Keywords in English
.
Abstract in Polish
Głównym założeniem koncepcji szkoły muzycznej przy ulicy Dobrej w Warszawie jest stworzenie miejsca, które mogłoby stać się pretekstem do pewnego rodzaju spotkania. Spotkanie to, rozumiane poprzez zbiór wspólny oddziaływań, muzyki i miasta, stało się myślą przewodnią projektu. Celem projektu jest stworzenie obiektu o głównej funkcji edukacyjno - rozrywkowej. Projekt zakłada umiejscownie na terenie działki na warszawskim Powiślu salę koncertową na ok. 400 osób oraz pomieszczenia niezbędne w tego typu placówce oświatowej. Kształtowanie elewacji budynku stało się procesem niejako tworzenia miasta poprzez styk nowoczesności z historią.
File
  • File: 1
    242151_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 1882

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8b8fb76e6a754f8aaaccd05122d0061e/
URN
urn:pw-repo:WUT8b8fb76e6a754f8aaaccd05122d0061e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page