Zastosowanie absorbcyjnych urządzeń chłodniczych jako elementów instalacji obniżających zużycie energii

Cezary Raczkiewicz

Abstract

Jednym z podstawowych zagadnień w przemyśle jest wydajność energetyczna prowadzonych procesów technologicznych. Dotyczy to zakładów z różnych branż przemysłu, ale w szczególności z branży petrochemicznej, energetyki cieplnej, chemicznej i spożywczej. Wynika to z prowadzonych w tych zakładach procesów cieplnych związanych czy to z wytwarzaniem nośników energii bezpośredniej: energii elektrycznej, ciepła, chłodu; czy z zasilaniem prowadzonych procesów technologicznych, a każda przemiana cieplna pociąga za sobą straty egzergetyczne wynikające z nieodwracalności. Zatem optymalizacja energetyczna procesów technologicznych służy jak najlepszemu przetwarzaniu i zagospodarowywaniu dostępnej energii.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Cezary Raczkiewicz (FPAE)
Cezary Raczkiewicz,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Supervisor Andrzej Grzebielec (FPAE / IHE)
Andrzej Grzebielec,,
- The Institute of Heat Engineering

Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Heat Engineering (FPAE / IHE)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2008
Internal identifierMEL-PD-000689
Keywords in PolishOPTYMALIZACJA, ABSORPCJA, AGREGATY CHŁODNICZE, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?