Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Measurement of geometric distortion in MRI scanner

Paweł Wacław Szymański

Abstract

In this Engineering Thesis, the values of geometric distortions occurring in images from MRI scanner have been computed. Images have been acquired from a scanner located in Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. In addition, geometric distortion correction process has been developed, this process is based on the pattern and uses freeware software toolkit CMTK. The pattern used in this process is Phantom ADNI. The process itself is implemented on the XNAT platform in the form of a pipeline. Developed process results in minimizing the geometric distortions
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Wacław Szymański (FEIT) Paweł Wacław Szymański,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Pomiar zniekształceń geometrycznych tomografu MRI
Supervisor
Piotr Bogorodzki (FEIT/IRMT) Piotr Bogorodzki,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Podgórski (FEIT/IRMT) Andrzej Podgórski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Bogorodzki (FEIT/IRMT) Piotr Bogorodzki,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
XNAT, CMTK, pipeline, tor przetwarzania danych, ADNI, fantom ADNI, transformacja przestrzenna, obraz medyczny, woksel, czas relaksacji podłużnej, zniekształcenia, zniekształcenia geometryczne, rezonans magnetyczny, prąd wirowy, przesunięcie chemiczne, transformacja wielomianowa
Keywords in English
XNAT, CMTK, pipeline, ADNI, ADNI phantom, polynomial transformation, medical image, voxel, longitudinal relaxation time, distortions, geometric distortions, MRI, eddy current, chemical shift
Abstract in Polish
W niniejszej pracy inżynierskiej wyznaczone zostały wartości zniekształceń geometrycznych występujące w obrazach z tomografu MRI znajdującego się w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Dodatkowo opracowany został proces korekcji geometrycznej bazujący na wzorcu i wykorzystujący darmową bibliotekę CMTK. Wzorcem używanym w niniejszej pracy jest fantom ADNI. Sam proces realizowany jest na platformie XNAT w postaci automatycznego procesu przetwarzania danych. W wyniku zastosowanego procesu dokonano minimalizacji zniekształceń występujących w obrazach.
File
  • File: 1
    pawel_szymanski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10052

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8af9ede5593f4fbaa9a19ad64f160253/
URN
urn:pw-repo:WUT8af9ede5593f4fbaa9a19ad64f160253

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page