Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modeling of the interaction between an unmanned motor glider with obstacles for needs of a flight simulator

Bartłomiej Krystian Zakrzewski

Abstract

The main goal of the presented diploma project was development of a software for collision detection of a UAV motor glider. The modeling of the interaction between model and the surroundings is an important issue in flight simulators, specially at the landing phase. The main task in the thesis was landing base reaction force mapping. The other important issues, such as collisions with vertical obstacles were considered as well. During the first phase of this project the algorithm was developed. The next step was the selection of the development environment. The author had chosen to use MATHWORKS Matlab/Simulink because it was considered to be easy to integrate module written in Matlab with other flight simulator software. The next step was implementing the developed algorithm in the Matlab/Simulink environment. While developing software there were performed many tests of it to optimize the software. Those tests were performed using a flight simulator available at Division of Automation and Aeronautical Systems. They enabled verification of the software. The result of this thesis is a part of flight simulator software for modeling interactions between motor glider and surroundings. It has been repeatedly tested and its compatibility with requirements has been proved. The documentation was prepared which is an important part of the thesis. The developed software is adaptable to the simulation models of other unmanned motor gliders which do not have landing gear.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Krystian Zakrzewski (FPAE) Bartłomiej Krystian Zakrzewski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Modelowanie interakcji bezzałogowego motoszybowca z przeszkodami na potrzeby symulatora lotu
Supervisor
Maciej Zasuwa (FPAE/IAAM) Maciej Zasuwa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
71
Internal identifier
MEL; PD-3570
Reviewers
Janusz Narkiewicz (FPAE/IAAM) Janusz Narkiewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Maciej Zasuwa (FPAE/IAAM) Maciej Zasuwa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
symulatory lotu, detekcja kolizji, bezzałogowe statki powietrzne
Keywords in English
flight simulators, collision detection, unmanned aerial vehicles
Abstract in Polish
Głównym celem niniejszej pracy było wykonanie modułu oprogramowania symulatora lotu przeznaczonego do detekcji kolizji oraz modelowania reakcji elementów otoczenia na model bezzałogowego motoszybowca. W symulatorach lotu modelowanie interakcji z otoczeniem jest istotnym zagadnieniem przede wszystkim w fazie lądowania. Odwzorowanie reakcji podłoża na lądujący obiekt latający było głównym zadaniem postawionym w omawianej pracy. Uwzględniono również bardzo istotne z punktu widzenia szkolenia pilotów kolizje z przeszkodami pionowymi, jak np. drzewa, zabudowania itp. W pierwszej fazie projektu, w oparciu o wymagania dla tworzonego modułu oprogramowania, opracowano algorytm pracy programu. Kolejnym krokiem było wybranie środowiska programistycznego, w którym miało być rozwijane oprogramowanie. Wybrano w tym celu narzędzia programistyczne MATHWORKS Matlab/Simulink ze względu na stosunkowo łatwą późniejszą integrację modułu z resztą oprogramowania symulatora. Kolejnym krokiem było zaimplementowanie opracowanego algorytmu w środowisku Matlab/Simulink. Rozwijaniu oprogramowania towarzyszyły jego testy na symulatorze dostępnym w ZAiOL. Umożliwiły one weryfikację programu. Efektem omawianej pracy jest moduł oprogramowania symulatora lotu odpowiedzialny za modelowanie interakcji modelu bezzałogowego motoszybowca z elementami otoczenia. Został on wielokrotnie przetestowany i została potwierdzona jego zgodność z wymaganiami. Sporządzono również do niego dokumentację, która stanowi istotny element niniejszej pracy dyplomowej. Opracowane oprogramowanie jest adaptowalne do innych modeli bezzałogowych samolotów nie posiadających podwozia.
File
  • File: 1
    Bartłomiej Zakrzewski_Praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9297

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8af3f0a6635142d88f3bc1120f5a5ea0/
URN
urn:pw-repo:WUT8af3f0a6635142d88f3bc1120f5a5ea0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page