Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of the Smart Grid technology based on the experience from Polish pilot projects: The Hel Peninsula and Smart City Wroclaw

Piotr Kamil Kania

Abstract

The thesis is based on two Smart Grid, Polish pilot projects. For better understanding of Smart Grid technology the author of the thesis categorized some of the implementation used in power grid which are crutial for its evolution and improvement of grid's functionality and all of the power sector itself. In the next chapters there are described projects called The Hel Peninsula and Smart City Wroclaw. The first one was the flag project of the ENERGA-OPERATOR S.A. company and was designed to test medium-voltage grid's aplications such as FDIR (fault detection, isolation & restoration) or 'island operation' of Peninsula's system. This part of the thesis was prepared basing on articles wrote by project's chief officers and interviews they gave. Smart City Wroclaw from TAURON Dystrybucja S.A. company is an implementation project of the Smart Metering in Wroclaw and it's main task was to build a system of remote biling and profile data collection. This chapter is based on the author's individual experience who took part in the SCW project and is focusing on clean-up tasks which are resolving the problems of unfunctioning AMI meters and PLC communication.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Kamil Kania (FPAE) Piotr Kamil Kania,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Wdrażanie technologii Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych na przykładzie polskich doświadczeń pilotażowych projektów: Inteligentny Półwysep i Smart City Wrocław
Supervisor
Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2016
Issue date (year)
2016
Pages
76
Internal identifier
MEL; PD-3711
Reviewers
Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Henryk Kaproń (FPAE/IHE) Henryk Kaproń,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne, Zaawansowana Infrastruktura Pomiarowa AMI, Inteligentny Półwysep, Smart City Wrocław, prace clean-up
Keywords in English
Smart Grid, Smart Metering, AMI, The Hel Peninsula, Smart City Wroclaw, clean-up
Abstract in Polish
Praca przestawia problematykę dwóch polskich projektów pilotażowych związanych z technologią Smart Grid. W celu wprowadzenia w tematykę wspomnianej technologii, autor zestawił początkowo w 5 kategoriach kilka kluczowych dla rozwoju Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych zagadnień odpowiedzialnych za poprawę funkcjonowania sieci przesyłowych oraz sektora energetycznego jako całości. W następnych rozdziałach opisane zostały projekty Inteligentny Półwysep oraz Smart City Wrocław. Pierwszy zrealizowany przez spółkę ENERGA OPERATOR S.A. pozwolił na przetestowanie usprawnień sieci średniego napięcia, funkcji wykrywania i izolowania zwarć oraz przywracania zasilania sieci czy pracy wyspowej systemu. W tworzeniu tej części pracy autor opierał się na artykułach napisanych przez kluczowe postacie związane z pracami wdrożeniowymi oraz na przeprowadzonych z nimi wywiadach. Smart City Wrocław spółki TAURON Dystrybucja S.A. to projekt wdrożenia inteligentnego opomiarowania we Wrocławiu mający na celu budowę systemu zdalnego odczytu danych bilingowych i profilowych z punktów odbioru mocy. Rozdział poświęcony projektowi SCW oparty jest na doświadczeniach własnych autora, który w nim uczestniczył i skupia się na opisaniu prac typu clean-up, a więc rozwiązywaniu problematyki niefunkcjonujących liczników energii elektrycznej typu AMI oraz komunikacji w kanale PLC.
File
  • File: 1
    SmartGridInz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12438

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8acfbeb148b3478d99246a046c3820ab/
URN
urn:pw-repo:WUT8acfbeb148b3478d99246a046c3820ab

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page