Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Characterization techniques using signal integrity in verification of PCB design

Jakub Wójcicki

Abstract

The aim of this Bachelor Thesis was to make scientific description of mostly used routing technologies in designing printed-circut boards. In this work are included short reviews of characterization techniques which can prevent from problems with Signal Integrity on each step of flow design. Based on assumptions and elements' documentation and using software Mentor HyperLynx simulations were conducted. According to results scheme and project of PCB was made. At the end of the work, the physical board was measured with TDR. The outcome verifies precision of supporting software and gives information about best techniques.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Wójcicki (FEIT/PE) Jakub Wójcicki,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Opracowanie i weryfikacja modeli signal integrity w projektowaniu PCB
Supervisor
Grzegorz Henryk Kasprowicz (FEIT/PE) Grzegorz Henryk Kasprowicz,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika i Inżynieria Komputerowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Keywords in Polish
Integralność sygnałowa, IS, symulacje, IlyperLynx, Mentor, reflektometr, TDR, projektowanie, obwód drukowany, PCB
Keywords in English
Signal Integrity, SI, simulation, HyperLynx, Mentor, Time-Domain-Reflectometry, TDR, design, printed-circuit board, PCB
Abstract in Polish
Tematem pracy jest opracowanie i weryfikacja najczęściej stosowanych modeli prowadzenia ścieżek w obwodach drukowanych pod kątem integralności sygnałowej. Praca zawiera przekrojowy opis dostępnych narzędzi wspierających tworzenie płyt PCB na każdym etapie projektowym. Na podstawie założeń i specyfikacji wykorzystywanych elementów, szereg symulacji został wykonany przy użyciu oprogramowania Mentor Graphics HyperLynx,. Bazując na wynikach sporządzono schemat i projekt obwodu drukowanego. Praca ma na celu porównanie rezultatów symulacji z rzeczywistym działaniem układu, poprzez pomiar parametrów przesyłanego sygnału z zastosowaniem reflektometru. Analizie zostały poddane różne warianty, aby wyłonić najlepsze rozwiązania.
File
  • File: 1
    Jakub Wójcicki Praca Inż.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8a91019398414344850122d26e149d72/
URN
urn:pw-repo:WUT8a91019398414344850122d26e149d72

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page