Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Conceptual station for testing the static properties of composite pipes

Michał Rybakowski

Abstract

The purpose of the work is to develop the concept of a test stand for testing the static properties of composite pipes. At the beginning of the work the motivation of taking up the subject and its scope was presented. The aim of the research was defined. The first chapters review the available tools and knowledge necessary to analyze the problem. The thesis presents the concept of test stand for testing the static properties of composite pipes and calculations of layered composite materials. According to 3D model the test stand was prepared. Furthermore, the experiment was made on the basis of a static bending test. During the experiment, the deflection was measured at the load location points, using a displacement laser sensor. Young modulus was calculated in the study areas. In addition to the tests, Finite Element Method analysis were performed to compare the results of the calculated Young modulus values for the assumed models of the carbon fiber layer. The work is summarized by synthetic conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Rybakowski (FACME) Michał Rybakowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Koncepcja stanowiska badawczego do badania właściwości statycznych rur kompozytowych
Supervisor
Bogumił Chiliński (FACME/IMDF) Bogumił Chiliński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Robert Zalewski (FACME/IMDF) Robert Zalewski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-01-2019
Issue date (year)
2019
Pages
63
Internal identifier
D-2035
Reviewers
Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Bogumił Chiliński (FACME/IMDF) Bogumił Chiliński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.MES, 2.Statyczna próba zginania, 3.Rura kompozytowa, 4.Moduł Younga
Keywords in English
1.FEM, 2.Static bending test, 3.Composite pipe, 4.Young module
Abstract in Polish
Celem pracy jest opracowanie koncepcji stanowiska badawczego do badania właściwości statycznych rur kompozytowych. Na początku pracy przedstawiona została motywacja podjęcia tematyki oraz jej zakres. Zdefiniowano cele pracy. W pierwszych rozdziałach dokonano przeglądu dostępnych narzędzi oraz wiedzy niezbędnej do analizy problemu. W pracy przedstawiona została koncepcja stanowiska do badania właściwości statycznych rur kompozytowych oraz dokonano obliczeń warstwowych materiałów kompozytowych. Przygotowano model CAD na podstawie, którego zbudowano stanowisko badawcze. Ponadto wykonano eksperyment w oparciu o statyczną próbę zginania. Podczas eksperymentu dokonano pomiaru ugięcia w miejscach przyłożenia siły przy pomocy laserowego czujnika przemieszczeń. W badanych miejscach obliczona została sztywność układu. Oprócz badań wykonano analizy MES w celu porównania wyników obliczonych wartości modułu Young'a załozonych modeli ułożenia warstw włókna węglowego. Całość pracy została podsumowana syntetycznymi wnioskami.
File
  • File: 1
    Ostateczna_wersja.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30381

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8a615ecfd9324ed39940a8e6a99e574e/
URN
urn:pw-repo:WUT8a615ecfd9324ed39940a8e6a99e574e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page